Pyhäjoella puidaan ydinjätteitä jo syksyllä – ministeriö kysyy kunnalta miten loppusijoituslaitos vaikuttaisi ympäristöön ja luontoon

Myös Pyhäjoen lähialueen kunnat pääsevät kertomaan mielipiteensä asiasta. Fennovoima on ilmoittanut aikovansa aloittaa lähivuosina tutkimukset siitä, sopisiko Pyhäjoki ydinjätteiden loppusijoituspaikaksi.

Pyhäjoki saa lausua, miten ydinjätteiden loppusijoituslaitos vaikuttaisi ympäristöön. Kuva: Risto Degerman / Yle

Pyhäjoen kunnalta pyydetään tänä syksynä lausunto siitä, miten mahdollinen ydinjätteiden loppusijoituslaitos vaikuttaisi alueen ympäristöön ja luontoon. Lausunnon pyytää työ- ja elinkeinoministeriö.

Samaa asiaa pääsevät kommentoimaan myös Pyhäjoen lähialueen kunnat.

Fennovoima jätti omaa ydinjätteiden loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman ministeriölle kesäkuussa.

Ministeriö aikoo puolestaan antaa siitä oman lausuntonsa joulukuussa.

"Fennovoima voi aloittaa tutkimukset Pyhäjoella vaikka heti"

Fennovoima on kertonut aikovansa aloittaa lähivuosina tutkimukset siitä, soveltuisiko Pyhäjoki ydinjätteiden loppusijoituspaikkakunnaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Herkko Plitin mukaan ministeriön puolesta ei ole olemassa mitään estettä sille, etteikö Fennovoima voisi aloittaa tutkimuksia Pyhäjoella vaikka heti.

– Paikallisesti Fennovoimalla täytyy olla kuitenkin tarvittavat luvat hankittuna ennen tutkimusten tekoa, Plit sanoo.

Pyhäjoella Fennovoiman loppusijoitussuunnitelmat on tyrmätty. Pyhäjoen kunnanjohtaja totesi aiemmin tässä kuussa Ylen haastattelussa, ettei hän halua ydinjätteiden loppusijoituslaitosta Pyhäjoelle.

Paikallisesti Fennovoimalla täytyy olla kuitenkin tarvittavat luvat hankittuna ennen tutkimusten tekoa.

Herkko Plit

Kunnanjohtaja Matti Soronen kertoi, ettei pidä järkevänä sitä, että Suomeen rakennettaisiin uusi ydinjätteiden loppusijoituspaikka, kun sellainen on jo rakenteilla Eurajoelle.

Keskustelutilaisuudet tulossa

Pyhäjoen lisäksi TEM pyytää tänä syksynä myös Eurajoen kunnalta lausunnon Fennovoiman loppusijoituskaavailuista. Lausunnossa kunta pääsee summaamaan Pyhäjoen tavoin, miten ydinjätteiden loppusijoituslaitos vaikuttaisi alueeseen.

Fennovoima ilmoitti kesäkuussa aikovansa tutkia niin ikään myös Eurajokea mahdollisen uuden loppusijoituslaitoksen varalta.

Syyskuussa Pyhäjoella ja Eurajoella järjestetään ydinjäteasioiden tiimoilta kaikille avoimet keskustelutilaisuudet ministeriön toimesta.