Kemin biojalostamon saamalla EU-tuella iso merkitys Kiinan valtion mukaantuloon

Kemin biojalostamohanke on myötätuulessa. Euroopan komission myöntämä investointituki on vahva signaali Kiinan valtiolle. Kaidin lopullinen investointipäätös on luvattu vuoden loppuun mennessä, mutta jalostamon tontilla on jo päätetty aloittaa alustavat työt.

talous
Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen
Minna Aula / Yle

Kiinalaisen Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo etenee vahvasti. Euroopan komissio on siirtänyt Kaidille 88,5 miljoonan euron investointituen, jonka se vuonna 2012 myönsi Vapon Ajokseen suunnittelemalle laitokselle.

Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen sanoo, että komission päätös on erittäin tärkeä poliittinen signaali Kiinan valtiolle.

– NER-rahoituksen siirtyminen on taloudellisesti hyvä lisä projektiin. Sillä on myös iso poliittinen merkitys, koska Kiinan valtio on lähdössä projektiin mukaan valtion takauksilla ja mahdollisesti muillakin instrumenteilla. Siinä tällainen vastavuoroisuus EU:n kanssa on suorastaan edellytys, Koponen sanoo.

Yhtiössä yllätyttiin positiivisesti nopeasta päätöksenteosta.

– Odotimme päätöstä vasta myöhemmin. Nopea päätös edistää muita neuvotteluja.

Myös kärkihankeraha vaikuttaisi Kiinaan

Kaidi on saanut Tekesiltä yli 4 miljoonan euron tuotekehityslainan. Kemin teknologiakylä Digipoliksen toteuttamassa esiselvityksessä selvitetään muun muassa puunkuljetuksen logistiikkaa.

Yhtiö on hakenut myös hallituksen kärkihankerahoitusta.

– Se on yksi oleellinen osa. Olemme hyvin luottavaisin mielin, että osa siitä saadaan. Se on erittäin kilpailtua rahaa. Siellä oli yli 50 hakijaa 40 miljoonalle eurolle. Kaikki tällainen tuki on tärkeää ja siinä on myös se poliittinen kulma. Suomen valtion rahoitus on hyödyksi Kiinan päässä.

Rahoitusneuvottelut etenevät

Koponen kertoo, että muutkin rahoitusmuodot etenevät.

– Lainarahoitusta on viety kesän aikana eteenpäin. Muun muassa Kiinan valtion takuulaitoksen pääjohtaja kävi Ajoksessa juhannuslauantaina ja sitä kautta lainapaketti etenee. Kyse on isosta paketista, jossa on monia osapuolia eli kansainvälisiä pankkeja ja ilmeisesti ainakin kaksi valtion takuulaitosta mukana.

Koponen lisää, että neuvottelut etenevät myös muiden sijoittajien kanssa.

– Kovaa työtä tehdään ja tavoitellaan loppuvuotta.

Lopullinen noin miljardin euron investointipäätös on luvattu vuoden loppuun mennessä.

Tontilla aletaan töihin jo tänä vuonna

Koposen mukaan Ajoksen tontilla aloitetaan valmistelevat työt jo tämän vuoden puolella.

– Siellä tullaan tekemään tiettyjä toimenpiteitä, joista uutisoidaan aika pian lisää.

Biodieselin kysyntään riittää luottoa

Dieselmoottoreilla varustetut autot ovat olleet viime aikoina vastatuulessa, esimerkiksi Volkswagenin päästömittaushuijauksen vuoksi. Suomessakin dieselautojen suosio on laskenut ja sen on arveltu laskevan edelleen.

– Tässä on ollut ikäviä yllätyksiä eri autonvalmistajien taholta. Fakta on kuitenkin se, että autokanta ja moottoriteknologia eivät kehity kovin nopeasti. Erityisesti raskaassa liikenteessä, mutta myös suurelta osin autokannassa, diesel on se moottori, jolla mennään hyvin pitkälle yli 2030-luvun. Nyt kun katsoo ikkunasta ulos, niin moni nähdyistä autoista on liikenteessä vielä vuonna 2030, Koponen kommentoi.

Koposen mukaan biodieselin puolesta puhuu se, että sillä on pienemmät typpipäästöt.

Kemin biojalostamossa biodieselin on suunniteltu muodostavan 75 prosentin osuuden lopputuotteesta. Neljäsosa tuotannosta olisi biobensiiniä. Suhdetta ei voi muuttaa kovin paljoa.

– Siinä tulee tekniikan rajat vastaan, että sitä ei voi paljoa muuttaa. Jonkun verran bensiinin osuutta voidaan lisätä ja itse asiassa biobensiinillä tuntuu olevan jonkun verran kovempi kysyntä markkinoilla kuin biodieselillä.

Päästötavoitteen pienentäminen ei vaikuttaisi

Kaidi on tyytyväinen EU-komission kesäpaketissaan keskiviikkona julkaisemiin päästöjen vähennystavoitteisiin. Suomelle asetettua 39 prosentin tavoitetta on arvosteltu liian kovaksi. VTT:n mukaan yli 36 prosentin päästövähennystavoitteen kustannukset kasvavat merkittävästi verrattuna alle 36 prosentin tavoitteeseen.

Koponen sanoo, että Suomen tavoitteen pienentämisellä muutamalla prosenttiyksiköllä ei olisi vaikutusta Kemin jalostamoon.

– Harppaus on joka tapauksessa suuri. Muutaman prosentin muutoksella ei ole mitään käytännön vaikutusta.

Koposen mukaan biopolttonesteet ovat ainoa keino, jolla liikenteen päästöjä voidaan vähentää paljon.

– Muitakin keinoja on, mutta ne eivät tule olmaan kaupallisesti riittävän kilpailukykyisiä tällä aikataululla.

Puun energiakäyttö turvattu

Kaikkiaan Kaidi on tyytyväinen komission kesäpakettiin. Koko alan kannalta yhtiö pitää tärkeänä sitä, että puun energiakäytön arvo päästökaupassa on nolla.

– Kevään aikana oli jonkun verran spekulaatiota siitä, että jos siihen mennään koskemaan, niin koko sektori on suuressa pulassa. Se oli tervetullut ja odotettu päätös. Olisi ollut katastrofi, jos sitä ei olisi tehty.

Kemin biodieseljalostamo tulee tarvitsemaan kaksi miljoonaa kuutiota puuta vuosittain.