Komissio nuhtelee Suomea: Ympäristötiedot helpommin saataville

Suomella on kaksi kuukautta aikaa toimia asiassa. Muuten Euroopan komissio voi viedä sen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Euroopan komissio
EU:n lippuja komission päämajan edustalla Brysselissä.
Olivier Hoslet / EPA

Suomi on saanut Euroopan komissiolta huomautuksen ympäristötiedon saatavuudesta ja laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta.

Suomea kehotetaan muuttamaan lainsäädäntöään niin, että se takaa täysin kansalaisten oikeuden saada tietoa ympäristön tilasta. Lisäksi Suomea kehotetaan saattamaan EU-maasta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annettu direktiivi osaksi lainsäädäntöään.

Euroopan komissio kertoo asiasta tiedotteessaan.

Komission mukaan ympäristöasiassa on kyse siitä, etteivät Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän ympäristötiedot ole yleisesti saatavilla ilman perusteltua tietopyyntöä. Niiden tulisi olla julkisesti saatavilla ilman että pyyntöä tarvitsee erikseen perustella, komissio toteaa ja vetoaa ympäristotietojen julkisesta saatavuudesta annettuun direktiiviin.

Suomen onkin komission mukaan saatettava lainsäädäntönsä vastaamaan täysin Euroopan unionin kansalaisten oikeutta saada tietoa ympäristöstä "kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa aineellisessa muodossa". Velvollisuus olisi pitänyt täyttää jo yksitoista vuotta sitten, helmikuussa 2005.

Suomea kehotetaan toimimaan asiassa kahden kuukauden kuluessa. Muuten komissio sanoo voivansa viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

Euroopan unionin maasta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamista koskeva direktiivi olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä loppuvuoteen 2015 mennessä. Myös tästä asiasta Suomen on raportoitava komissiolle kahden kuukauden kuluessa.