1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hannukaisen ympäristölupahakemuksessa paljon puutteita

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristölupahakemuksessa on paljon puutteita. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vaatii konsulttiyhtiö Pöyryn laatimaan lupahakemukseen toista sataa täydennystä. Selvitystä vaaditaan jätevesien niin päästöistä Tornionjoen vesistöön kuin haitoista Ylläksen matkailulle.

Kotimaan uutiset
Kaivosyhtiö Northlandin standi Hannukaisen suunnitellulla kaivosalueella Kolarissa 19.8.2014
Kaivosyhtiö Northlandin standi Hannukaisen suunnitellulla kaivosalueella Kolarissa 19.8.2014Jarmo Honkanen / Yle

Hannukaisen rautakaivoshanke Kolarissa Ylläksen matkailukeskuksen naapurissa ja Tornionjoen valuma-alueella vaatii vielä paljon selvityksiä ympäristönsuojelun kannalta. Raudan lisäksi kaivoksesta on määrä tuottaa sivutuotteena kupari-kulta -rikastetta. Tällä hetkellä hanketta ajaa kolarilaisen Tapojärvi Oy:n viime vuonna perustama Hannukainen Mining Oy.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vaatii Hannukainen Mining Oy:ltä peräti 119 täydennystä ympäristölupahakemukseen. Hakemuksen on laatinut konsulttiyhtiö Pöyry. Avi:n täydennyspyyntö yhtiölle on lähetetty tämän heinäkuun (2016) alussa.

Mitä tehdään jos kaivos ei kannata?

Avi vaatii yhtiötä esittämään miten Hannukaisessa toimitaan, jos tuotanto joudutaan keskeyttämään vuosiksi metallien huonojen hintojen vuoksi.

Tapojärvi osti Hannukaisen viime vuonna kaivosyhtiö Northlandin konkurssipesältä. Northland meni konkurssiin koska sen perustama Kaunisvaaran rautakaivos Hannukaisen naapurissa Ruotsin Pajalassa osoittautui lyhyessä ajassa kannattamattomaksi.

Miljardin maksanut Pajalan kaivos on seisonut vararikossa kohta kaksi vuotta. Pohjois-Ruotsin poliitikot ovat toistaiseksi tuloksetta vaatineet Ruotsin valtion kaivosjätti LKAB:ta pelastamaan konkurssikaivosta. LKAB on itsekin säästökuurilla rautamalmin huonon hinnan vuoksi.

Kaivosten prosessitekniikan asiantuntija, Aalto yliopiston emeritusprofessori Kari Heiskanen rinnastaa Hannukaisen juuri Pajalan konkurssikaivokseen. Lausunto on annettu ympäristölupahakemuksen kanssa samaan aikaan Turvatekniikan keskuksen käsiteltävänä olevaan kaivospiirihakemukseen muun muassa Muonion paliskunnan ja Äkäslompolon kyläyhdistyksen pyynnöstä.

Professorin mukaan Hannukainen on taloudellisesti kannattamaton ja ympäristöriski, ja kaivos voi toteutuessaan kaatua veronmaksajien syliin. Hannukaisen vuositappio metallien nykyhinnoilla olisi professorin mukaan suurempi kuin Tapojärven liikevaihto.

Yhtiö kiistää kannattavuusepäilyt

Hannukainen Mining tyrmää professorin arvostelun täysin. Yhtiön päägeologi Jouko Pakarinen sanoo sähköpostihaastattelussa, että kaivospäätös tehdään aikanaan hintatason mukaan ja että Hannukaisen kannattavuus on merkittävästi Pajalaa parempi, koska raudan lisäksi tuotettaisiin myös kuparia ja kultaa.

Päägeologi Pakarinen väittää sähköpostivastauksessa Yle Lapille, että aluehallintoviraston käsittelyssä oleva ympäristölupahakemus ei olisi vielä julkinen. Väite ei pidä paikkansa. Sekä konsulttiyhtiö Pöyryn 17.2.2016 Hannukainen Mining Oy:n puolesta laatima hakemus että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tuore ja pitkä täydennyspyyntölista ovat julkisia asiakirjoja. Virasto sähköpostitti dokumentit ripeästi Lapin uutisille ja ne ovat tämän artikkelin lähteitä.

Kattava lepakkoselvitys

Aluehallintovirasto muistuttaa, että lepakot ja niiden levähdys- ja lisääntymisalueet tiukasti suojeltu Euroopan luontodirektiivissä. Virasto vaatiikin Hannukainen Mining Oy:tä tekemään kaivosalueella kattavan lepakkoselvityksen aktiivista kuuntelumenetelmää käyttäen.

Lepakoiden kuuntelun on tapahduttava kolmessa jaksossa kesä-, heinä-, ja elokuussa yhteensä 6-9 vuorokautena. Liikkuvalla detektorikartoituksella havaittujen lepakkojen päiväpiilopaikat on pyrittävä havainnoimaan rakennuksista, kallionkoloista, luolista tai kelopuista, opastaa aluehallintovirasto.

Tuhoutuvat lähteet kartoitettava

Hannukaisen kaivoshankkeen alueella on parikymmentä lähdettä, jotka kaivos toteutuessaan uhkaa tuhota. Aluehallintovirasto vaatii yhtiöltä täsmällisiä karttatietoja lähteiden sijainnista.

Yhtiön on lisäksi selvitettävä vastaavan kaltaisten lähteiden esiintyminen Kolarin kunnassa tai 20 kilometrin säteellä hankealueesta. Yhtiön on myös perusteltava miksi katsotaan, etteivät lähteiden suojelutavoitteet vaarannu hävittämisen seurauksena.

Jätepäästöt, vesienhallinta ja vaikutukset matkailuun selvitettävä tarkemmin

Hannukainen sijaitsee Tornionjoen-Muoniojoen valuma-alueella. Yhtiö aikoo laske puhdistetut jätevedet putkea pitkin Muoniojokeen. Hannukainen Mining Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaan Muonionjoen merkittävää rehevöitymistä tai ekologisen tilan heikentymistä ei arvioida tapahtuvan.

Aluehallintovirasto esittää peräti 33 täydennyspyyntöä jätevesien hallinnasta. Yhtiön pitää esittää tarkemmin, miten erilaiset jätevedet hallitaan ja puhdistetaan metalleista kuten uraanista ja rikastuksessa käytettävistä kemikaaleista kuten kantaateista. Myös vesien määristä ja varastoaltaista kevättulvien, sateiden ja ilmaston lämpenemisen varalta ja vaikutuksesta vaaditaan tarkempaa selvitystä.

Aluehallintovirasto vaatii Hannukainen Mining Oy:tä antamaan myös kattavan ja kokonaisvaltaisen selvityksen kaivoshankkeen päästöjen ja laajojen jätealueiden vaikutuksista matkailuelinkeinoihin ja esittämään lieventämistoimenpiteitä.

Lue seuraavaksi