Vuosilomalla sairastamiseen tuli omavastuuaika – ensimmäinen riita jo työtuomioistuimessa

Vuosiloman sairauspäivien omavastuu hiertää ammattiliittoja. Huhtikuussa voimaan tullut lakimuutos palautti kuuden sairauspäivän karenssin eli omavastuun niille, joiden lomaoikeus on neljää viikkoa pidempi. Moni liitto pitää lakimuutosta EU-tuomioistuimen päätösten vastaisena.

Kotimaa
Nukkuvan jalat sängyssä.
Seppo Sarkkinen / Yle

– Jos sairastut lomallasi, pyydä työnantajaltasi viivytyksettä vuosiloman siirtoa.

Näin tiukasti on moni ammattiliitto tänä kesänä ohjeistanut jäseniään. Syynä paimentamiseen on vuosilomalakiin huhtikuun alussa tullut muutos. Lakimuutos rajoittaa sairauspäivien siirto-oikeutta niiltä työntekijöiltä, joiden lomaoikeus on pidempi kuin 24 päivää.

Tehyn lakimies Matias Nyman kehottaa jäseniä ottamaan yhteyttä ammattiliittoon, jos siirto-oikeudesta tulee työnantajan kanssa kiistaa.

– Sairastumiseen vuosiloman jo alettua ei voida asettaa mitään omavastuupäiviä tai karenssipäiviä. Omavastuuaika on EU-tuomioistuimen päätösten vastainen. Sairausloman takia ei voi menettää jo ansaittua vuosilomaa, sanoo Nyman.

EK ja SAK jyrkästi eri mieltä karenssipäivistä

Työnantajien EK:n mielestä huhtikuussa voimaan tullut lakimuutos on EU-säännösten mukainen. EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen vakuuttaa, että muutoksen laillisuus on selvitetty perusteellisesti.

– Tämä asia on selvitetty jo lain valmisteluvaiheessa. EU:n työaikadirektiivi säätää, että jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan. Suomessa laki takaa viiden viikon vuosiloman.

– Lakimuutoksessa suojataan EU-lainsäädännön takaama neljän viikon oikeus palkalliseen lomaan. Karenssi koskee ainoastaan viidettä lomaviikkoa.

Käytännössä viiden viikon lomasta viides viikko voi jäädä kokonaan karenssipäivien alle, jos sairastuu loman jo alettua.

SAK:n lakimies Jari Hellsten sanoo, että EU-tuomioistuimen päätösten mukaan ansaittu loma on kokonaan suojattu omavastuupäiviltä.

– Tuomioita on tähän mennessä kolme. Niiden lähtökohta on, että vuosiloma on työntekijän ehdoton oikeus.

– Lakimuutos on Sipilän hallituksen yksipuolinen päätös, kuittaa Hellsten.

Huhtikuussa 2016 voimaan tullut vuosilomalain muutos ei koske kaikkia työntekijöitä. Monessa työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu vuosiloman siirto-oikeudesta ilman omavastuupäiviä. Sopimukset menevät lain edelle, koska kyseessä ei ole ns. pakkolaki.

Tulkintariidan ratkaisee työtuomioistuin

Työnantajat vetoavat EU:n direktiiviin, ammattiliitot puolestaan EU-tuomioistuimen päätöksiin. Kiistan ratkaisua haetaan työtuomioistuimesta. Muun muassa Tehyyn kyselyjä on jo tullut. Yksi Superin jäsentä koskeva tapaus on jo vireillä työtuomioistuimessa, kertoo Tehyn lakimies Matias Nyman.

– Muitakin tapauksia, joissa karenssia on sovellettu, on tullut tietoomme. Niiden kanssa odotellaan, miten tässä ensimmäisessä tapauksessa käy.

Päätöksen saaminen työtuomioistuimesta venyy ensi vuoteen.