Video: Suomalaiset ovat onnellinen kansa, mutta mikä tekee onnelliseksi?

Valtaosa suomalaisista kokee olevansa melko tai hyvin onnellisia, ilmenee EVA:n tutkimuksesta. Särön onneen tekee elämänsä hyvin onnettomaksi kokevien osuuden pieni kasvu. Harmittavasti ruotsalaiset ovat suomalaisia onnellisempia.

talous
Uutisvideot: Suomalaiset ovat onnellinen kansa, mutta mikä tekee onnelliseksi?
Uutisvideot: Suomalaiset ovat onnellinen kansa, mutta mikä tekee onnelliseksi?

Suomalaisten tulevaisuudenusko on vahvistunut.

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin kolmannes suomalaisista arvelee, että asiat ovat viiden vuoden päästä paremmin kuin nykyään. Vielä viisi vuotta sitten, vuonna 2011, vain 15 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä.

Suomalaiset näyttäisivät olevan myös vakaasti onnellisia. 80 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa melko tai hyvin onnellisia.

– Onnellisuuden tärkeimmät rakennuspalikat näyttäisivät olevan hyvät ihmissuhteet ja hyvä työpaikka, EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto kiteyttää.

– Pienen särön tekee elämänsä hyvin onnettomaksi kokevien osuuden hienoinen kasvu, Haavisto täsmentää.

Rahavaikeudet lisäävät onnettomuuden tunnetta

Luvut ovat pitkälti samat kuin EVA:n edellisessä onnellisuusmittauksessa vuonna 2004.

– Paremmissa tuloluokissa ihmiset kokevat itsensä hieman onnellisemmiksi, mutta erot väestöryhmien välillä ovat Suomessa varsin pienet, Haavisto toteaa.

EVA:n tutkimuksessa 15 prosenttia suomalaisista tunsi itsensä hyvin onnellisiksi. Lähes yhtä moni eli 17 prosenttia koki itsensä onnettomaksi.

Toimeentulovaikeudet näyttäisivät olevan suurin syy onnettomuuden tunteeseen. Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia työttömistä tuntee itsensä onnettomaksi.

– Työttömyys on noussut tämän tästä tutkimuksissa selkeästi esille, mutta nyt myös maanviljelijät ja alle 25-vuotiaat nuoret kokevat itsensä aiempaa onnettomammiksi, Haavisto summaa.

Nuorten onnettomuuden kasvun taustalta löytyy heikentynyt taloudellinen tilanne ja nuorisotyöttömyys.

– Nuoret näyttäisivät myös kokevan, että yhteiskunta ei ole niin dynaaminen ja eteenpäin pyrkivä kuin he toivoisivat, Haavisto sanoo.

Suomalaisuuden arvostus kytköksissä talouskasvuun

80 prosenttia vastaajista koki, että on onni ja etuoikeus olla suomalainen. Haaviston mukaan suomalaisuuden arvostus on kytköksissä talouskasvuun.

– Bruttokansantuotteen (BKT) kasvu ja suomalaisuuden arvostus näyttäisivät kulkevan lukujen valossa käsikynkkää. Aina, kun talous on sukeltanut, on myös suomalaisuuden arvostus hiipunut, Haavisto kertoo.

Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalaisia voi pitää onnellisena kansana. EU-maat kattavassa vertailussa suomalaiset sijoittuivat viidensiksi. Naapurimaassa Ruotsissa ja myös Tanskassa ihmiset kokevat itsensä vielä suomalaisiakin onnellisemmiksi.

– Muun muassa Ruotsi ja Tanska pärjäsivät selvityksissä Suomea paremmin. Yllättäen myös virolaiset ovat ajaneet aivan Suomen kantaan, mutta eivät kylläkään ohitsemme, Haavisto sanoo.

EVA:n tutkimusta varten haastateltiin noin 2 000 suomalaista internetpaneelilla. Vastaajat edustavat maan aikuisväestöä. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.