Sitkeä työttömyys piinaa vientimaakuntaa – pitkäaikaistyöttömyys pahentunut Pirkanmaalla

Pirkanmaan työttömyyttä kuvaava käyrä on jo lähes vuosikymmenen kulkenut harmillisen sinnikäästi yläviistoon. Kansainvälisen talouden alamäki koettelee vientimaakuntaa monia muita maakuntia ankarammin.

Kuva: Ville Hakonen / Yle

Työttömyys Pirkanmaalla on lähes kaksinkertaistunut vajaassa vuosikymmenessä.  Kesäkuussa 2016 työtä vailla oli 19 000 ihmistä enemmän kuin kesäkuussa 2007. Pirkanmaan työttömyysaste on 16,1 prosenttia. Työtä etsii lähes 40 000 työtöntä työnhakijaa.

Pirkanmaa on Suomen kolmanneksi tärkein vientimaakunta. Globaalin talouden muutokset heijastuvat herkästi työttömyyslukuihin.

– Luvuissa näkyvät Pirkanmaan vahva teollinen perinne ja ICT-alan vaikeudet. Hyvinvointimme tulee lähinnä vientituloista. Palvelusektori ei ole täällä samalla lailla kehittynyt kuin pääkaupunkiseudulla, sanoo asiantuntija Juha Salminen Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Moni korkeasti koulutettu on vailla työtä

Työttömyys koskettaa Pirkanmaalla eniten keskiasteen koulutuksen saaneita. Heidän osuutensa työttömien työnhakijoiden määrästä on yli puolet.

Korkeakoulututkinto on lähes joka neljännellä työttömällä.

Ely-keskuksen Salminen ihmettelee sitä, että työttömät työnhakijat eivät tunnu kiinnostavan yrityksiä.

– Tässä saattaa olla joku asenneongelma. Uusia työpaikkoja on paljon, mutta yritykset eivät löydä työttömien joukosta sopivia työntekijöitä. Monet siirtyvät suoraan työpaikasta toiseen.

Viranomaiskielellä kysymys on työvoiman kohtaanto-ongelmasta.

Suunta kääntyy ehkä loppuvuodesta

Monissa muissa maakunnissa työttömyys on jo hellittänyt, mutta Pirkanmaalla työttömyysluvut eivät odotuksista huolimatta ole kääntyneet laskuun.

Huolestuttavaa on myös se, että yli vuoden työttömänä olleiden joukko on vuodessa kasvanut kolmanneksella. Kesäkuussa 2016 yli vuoden työttömänä olleita oli Pirkanmaalla 14 500 henkilöä.

Muutosta parempaan on vaikea ennustaa. Juha Salminenkin on varovainen sanoissaan.

– Teollisuus on rekrytoinut jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin ja meillä on paljon avoimia työpaikkoja paljon. Jossain vaiheessa rulla alkaa pyöriä.

– Loppuvuodesta pitäisi näkyä jo selkeää muutosta, arvioi Salminen.