1. yle.fi
  2. Uutiset

Laivarahdit Saimaalla romahtaneet – Liikennevirasto: Kanavan suurremontti liian kallis

Tavaraliikenne Suomen sisävesien merkittävimmällä liikenneväylällä Saimaalla on romahtanut vuosikymmenessä. Itämeren ja Saimaan välisen Saimaan kanavan kautta kulkeva tavaramäärä on lähes puolittunut ennätysvuodesta 2004. Valtion Liikennevirasto ei kuitenkaan lupaa suuria tai nopeita parannustoimia Saimaan kanavassa, jonka ahtautta laivausyhtiöt pitävät kilpailukyvyn tulppana.

Saimaa
Sellulaivaa lastataan Joensuun syväsatamassa.
Krista Holappa / Yle

Tavaraliikenne Suomen sisävesien merkittävimmällä liikenneväylällä Saimaalla on lähes puolittunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilanne koskee kaikkia järvialueen 15 satamaa, joissa on ulkomaan tavaraliikennettä.

Kun ennätysvuonna 2004 Saimaan kanavan kautta kulki laivarahtia 2,5 miljoonaa tonnia, määrä oli vuonna 2015 enää 1,3 miljoonaa tonnia. Suunta on alaspäin kaikissa Saimaan syväsatamissa, joissa on ulkomaan tavaraliikennettä.

Näin on käynyt myös pohjoisella Saimaalla. Tavaramäärän pudotus Joensuussa ja Kiteen Puhoksessa on vuosikymmenessä reilusta 400 000 tonnista viime vuoden noin 300 000 tonniin.

– Syynä on epätasapaino tuonnin ja viennin välillä, laman takia markkina on hakeutunut Euroopasta Aasiaan, toteaa molempia satamia hoitavan Joensuun Laivaus Oy:n toimitusjohtaja Markku Pennanen.

Joensuun Laivaus Oy:n toimitusjohtaja Markku Pennanen Joensuun syväsatamassa.
Joensuun Laivaus Oy:n toimitusjohtaja Markku Pennanen pitää Saimaan kanavan sulkujen pidentämistä ratkaisevana tavaraliikenteen lisäämiselle Saimaalla.Krista Holappa / Yle

Joensuun Laivauksen asiakkaille tuodaan sementtiä, maantiesuolaa ja raakapuuta. Etelään päin puolestaan lähtee sellua, pylväitä, talkkia, sahatavaraa ja puupellettiä.

Käytännössä moni laiva ajaa toiseen suuntaan tyhjänä, minkä vuoksi laivakuljetus kallistuu. Muitakin ongelmia sisävesirahtiliikenteessä riittää.

– Ympärivuotisuuden puute, helmi-maaliskuussa tänne ei laivalla pääse, kun Saimaan kanava on jäässä. Sitten laivat on vähän pieniä jo nykyaikana, kun vanhat kanavasulut on tehty 60 vuotta sitten ja päätetty, minkä mittaisia ne ovat. Ja laivojen vanheneminen, Pennanen luettelee.

Kanavan sulkujen pidentäminen ikuisuushanke

Saimaan järvialueen satamat hyötyisivät melkoisesti, jos Saimaan kanavan ahtaita sulkuja pidennettäisiin reilut kymmenen metriä. Näin kanavaan mahtuisi nykyistä suurempia aluksia.

Suomen vesiväylistäkin vastaava valtion Liikennevirasto on suunnitellut sulkujen jatkamista useaan otteeseen. Viimeinen eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia koskeva selvitys on tehty vuonna 2015.

– Lopputulos oli, että jos sulkuja jatketaan niin se on yläporttien siirtoa ylöspäin. Mutta kustannukset on niin kovat, että tuskin toteutuu, toteaa kanavien kunnossapidosta Liikennevirastossa vastaava sähköinsinööri Heikki Vakkila.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että vedenpintaa Saimaan kanavassa voidaan nostaa satamien toivoman kymmenen sentin verran. Tämä mahdollistaisi laivoissa suuremmat lastit.

Kanavien kunnossapidosta vastaava sähköinsinööri Heikki Vakkila Liikenneviraston sisävesiväyläyksiköstä.
- Tuskin toteutuu, arvelee kanavien kunnossapidosta Liikennevirastossa vastaava Heikki Vakkila Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä. Liikennevirasto

– No se on paljon realistisempi asia. Tänä kesänä tehdään maastotutkimuksia näillä Saimaan kanavan maapadoilla. Riippuen mikä on maastopatojen tilanne, niin voi olla hyvinkin todennäköistä, että vedenpinnan nostaminen onnistuu, Vakkila arvelee.

Itse asiassa Liikennevirasto varautuu jo vedenpinnan nostoon.

– Saimaan kanavalla aloitetaan tänä vuonna alaporttien uusiminen, koska ne ovat vanhat ja väsyneet. Tässä uusimisessa otetaan huomioon tämä mahdollinen kymmenen sentin nosto. Nykyisillä porteilla ei pysty tätä tekemään, koska ne ovat niin matalat, Vakkila selvittää.

Työ aloitetaan Mälkian sululta. Kaikkien kahdeksan sulun alaportit on tarkoitus uusia kolmen vuoden aikana, jonka jälkeen veden pintaa kanavassa on mahdollista nostaa.

Myös luotsauspakosta luopumista selvitetään

Yli 35 metriä pitkien alusten on nykyisin pakko käyttää luotsia koko Saimaan kanavan 43 kilometrin matkalla. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia sekä varustamoille että valtiolle, joka maksaa luotsaustukea Saimaan rahtiliikenteelle.

Saimaan satamat ja varustamot peräävätkin luotsauksen tehostamistoimia.

– Liikenneviraston työryhmä selvittää tämän vuoden aikana vaihtoehtoja ja tulisiko digitalisaatiosta tähän apuja, kanavien kunnossapidosta vastaava Heikki Vakkila kertoo.

Hän uskoo, että ennen pitkää nykyisestä luotsauskäytännöstä luovutaan.

– Erittäin todennäköistä. Muuttuuko se jollain lailla etäluotsaukseksi, että maista neuvotaan nykytekniikan avulla alusten kippareita tai mitä tuleekaan, mutta muutosta tulee.

Joka tapauksessa tavaraliikenteen jatkuminen Saimaalla on monesta syystä tärkeä asia.

– Tiet on tukkeentumassa, tiemäärärahat vähenemässä eikä rautateihinkään ole kuin yksi raide tänne saakka. Vesitiehän on jo olemassa, sinne mahtuu kymmenkertainen määrä liikennettä eikä vesitie kulu. Se on ympäristöystävällisin vaihtoehto, Joensuun Laivauksen toimitusjohtaja Markku Pennanen perustelee.

Lue seuraavaksi