Terrafamen toimitusjohtaja: "Tilanne näyttää paremmalta kuin uskalsimme suunnitella"

Valtion omistaman Terrafamen johto uskoo vakaasti nikkelikaivoksen tuotantoon ja yksityisen rahoituksen löytymiseen. Metallien maailmanmarkkinahinta on kehittynyt suotuisasti, ja kaivoksella on pystytty vähentämään ylimääräisiä vesiä.

Talvivaara
Terrafame
Terrafame

Terrafame on kasannut alkuvuoden aikana nikkelikaivoksen primääriliuotuskasoihin 5,8 miljoonaa tonnia malmia. Se on hurja määrä kiviainesta, mutta urakka on vasta noin puolivälissä, jos ajatellaan kaivoksen täyttä tuotantoa. Viime syksystä lähtien Terrafame on louhinut, murskannut, käsitellyt ja kasannut yhteensä 10 miljoonaa tonnia primaarikasoihin.

Metalleja liuotetaan ensin primääriliotuskasoista, mutta malmi kiertää myöhemmin toiseen liuotuskasaan, niin sanottuun sekundäärikasaan. Täydessä tuotannossa primäärikasoja on neljä, toukokuun loppuun mennessä niitä oli valmiina kaksi. Kasat ovat valtavia: 1 200 metriä pitkiä, 400 metriä leveitä ja 8 metriä korkeita.

– Tällä hetkellä kasaamme kasaa numero kolme. Suunnitelma on, että ensi vuoden alussa olisi tehty täysi kierros eli kaikki neljä kasaa olisivat tuotannossa, kertoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Kun Terrafame otti Talvivaaran konkurssiin menneen kaivoksen hoitaakseen, malmin louhintakin oli ollut keskeytyksissä kaksi vuotta. Huhtikuussa yhtiö kertoi ylösajon sujuneen suunnitellusti ja toisen vuosineljänneksen (siirryt toiseen palveluun) jälkeen viesti oli samansuuntainen: ylösajoa on onnistuttu tehostamaan mutta myös kulukuria.

– Olemme merkittävästi edellä budjettia kustannusten osalta. Tuotannon osalta mennään suunnitelman mukaisesti. Kun kaivoksen ylösajoa katsoo, niin tilanne näyttää paremmalta kuin uskalsimme suunnitella viime vuoden lopulla, sanoo Lukkaroinen.

Päätuotettaan nikkeliä yhtiö tuotti tammi–kesäkuussa yhteensä 3 309 tonnia ja sinkkiä 7 567 tonnia. Molempien metallien maailmanmarkkinahinta on noussut alkuvuoden aikana.

– Joka kvartaalilla saadaan tuotantoa vietyä ylöspäin. Tuotanto tulee nousemaan suunnitelman mukaisesti kvartaali kvartaalilta 2017 loppupuolelle asti. Silloin ollaan tehtaan täydessä käynnissä.

Ratia: vuodenvaihteeseen mennessä ratkaisu rahoitukseen

Ylösajon aikana Terrafamella suunnitellaan myös valtion linjaamaa alasajoa, jos yksityistä rahoitusta ei löydykään. Sekä toimitusjohtaja Lukkaroinen että Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia uskovat, että nikkelikaivokselle löytyy vielä rahaa.

– Olemme käyneet aktiivisesti eräitä neuvotteluja koko ajan. Sen lisäksi olemme tiivistämässä rahoituksen hankintaa merkittävästi siinä tarkoituksessa, että vuoden vaihteeseen mennessä meillä olisi esittää valtiolle ratkaisu, sanoo Ratia.

Ratian mukaan neuvotteluja käydään pääosin ulkomaisten toimijoiden kanssa, joihin kuuluu sekä teollisia että finanssisijoittajia. Kaivokselta puuttuu 150–200 miljoonaa euroa, jotta kaivos saadaan ajettua ylös täyteen tuotantoonsa.

– Siihen rahasummaan nähden joka tänne on kokonaisuudessaan investoitu eli noin 1,5 miljardia, puhutaan enää varsin pienestä summasta, mutta sekin tarvitaan.

Bioliuotuskasat kaivosalueella.
Tiina-Leena Kurki / Yle

Rahoitusneuvotteluissa merkittäviä kysymyksiä ovat muun muassa Suomen lupa-asiat. Lauri Ratian mukaan lupaviidakko ei heti rahoittajille aukene. Terrafame valmisteleekin parhaillaan sekä uusien ympäristölupien hakemista että ympäristövaikutusten arviointia. Vaasan hallinto-oikeus muutti kevään päätökselläänTerrafamen luvat määräaikaisiksi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös rajasi myös purkuputken käyttöä ja hidasti toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan ylimääräisistä vesistä eroon pääsyä. Vesien suhteen suunta on ollut kuitenkin hyvä. Viime syksynä Terrafamen aloittaessa kaivosalueella oli 10 miljoonaa kuutiota vettä, mutta kesäkuun lopussa määrä oli 7,2 miljoonaa kuutiota.

– Suunnitelma oli alun perin, että olisimme kolmessa vuodessa pystyneet kaikki ylimääräiset vedet poistamaan ja toimimaan normaaleissa olosuhteissa, mutta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksien jälkeen tämä vaatii pidemmän ajan. Meidän arvioiden mukaan menee noin 5-8 vuotta, kun ylimääräiset vedet on poistettu, sanoo Lukkaroinen.