Tulevatko ydinjätteet neljän kunnan risteykseen? – pikkukunnissa seurataan suunnitelmia ristiriitaisin ajatuksin

Ydinvoimayhtiö aikoo tutkia, voitaisiinko Pyhäjoen Sydännevan alueelle neljän kuntakeskustan lähelle rakentaa tulevaisuudessa ydinjätteiden loppusijoituspaikka.

Fennovoima
Merijärven kylänraittia
Tuhannen asukkaan Merijärven keskusta sijaitsee kuuden kilometrin alueesta, jota Fennovoima on aikeissa tutkia.Yle / Jarno Tahvanainen

Fennovoiman ydinjätekaavailut herättävät Pyhäjoen lähikunnissa ristiriitaisia ajatuksia. Ydinvoimayhtiön valikoima 13 neliökilometrin tutkimusalue sijaitsee Merijärven, Kalajoen, Alavieskan ja Pyhäjoen kuntien keskustojen lähellä.

Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen on jo aiemmin tyrmännyt Fennovoiman suunnitelmat, eikä Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarikaan pidä niitä järkevinä. Puoskarin mielestä paras ratkaisu olisi sijoittaa Pyhäjoelle suunnitellun voimalan jätteet tulevaisuudessa Eurajoelle Posivan loppusijoitusluolastoon sen sijaan, että Suomeen rakennettaisiin toinenkin ydinjäteluolasto.

– Onhan se käsittämätöntä, jos emme pääse näin pienessä valtiossa yhteistyöhön tässä asiassa. Itse ydinvoimalaan me olemme suhtautuneet myönteisesti, mutta tämä jäteasia tulee vaatimaan perusteellisen läpikäynnin, kaupunginjohtaja sanoo.

Fennovoima ilmoitti kesäkuussa aikovansa tutkia Pyhäjokea sekä myös Eurajokea ydinjätteidensä loppusijoituksen varalta. Eurajoella loppusijoituspaikka ei kuitenkaan ole Posivan Onkalo, vaan Fennovoiman ydinjätteille etsitään uutta paikkaa.

Alavieska odottaa Fennovoiman selvityksiä rauhallisin mielin

On yllättävää, että tällaista asiaa lähdetään tutkimaan näin keskeisellä paikalla.

Kari Jokela

Reilun tuhannen asukkaan Merijärvelläkin ydinjätekaavailuja on hieman hämmästelty, sillä Fennovoiman valikoima tutkimusalue sijaitsee vain kuuden kilometrin päässä Merijärven kylänraitista.

– On yllättävää, että tällaista asiaa lähdetään tutkimaan näin keskeisellä paikalla. Virallista kantaa Merijärven kunnalla ei vielä asiasta ole, mutta ei minusta kuulosta kovin hyvältä, että tätä suunnitellaan näin lähelle Merijärveä ja muita kuntakeskuksia, Merijärven kunnanjohtaja Kari Jokela miettii.

Alavieskan kunnanjohtaja Olli Ikonen puolestaan sanoo, että asia on tärkeä kuntalaisille ja kunnalle, mutta hanketta ei pidä torjua etukäteen, vaan odottaa ensin rauhassa Fennovoiman selvitysten tuloksia.

Fennovoima tutkii, olisiko Sydännevan alue ideaali paikka ydinjätteen loppusijoitukselle.
Sydännevan alue kartallaSalla Laurila / Yle

Pyhäjoen valtuustossa pidettiin asiasta iltakoulu

Asiasta keskusteltiin sivistyneesti, mutta erittäin aktiivisesti.

Risto Kittilä

Pyhäjoella Fennovoiman suunnitelmia käsiteltiin viime viikolla kunnanvaltuuston niin sanotussa iltakoulussa.

Pyhäjoen valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä (kesk.) kertoo, että valtuutetut saivat iltakoulussa tietoa ydinjätehankkeesta suljetuin ovin.

Kittilän mukaan hanketta käsiteltiin yhdessä Fennovoiman viestintäjohtajan sekä työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen kanssa.

– Asiasta keskusteltiin sivistyneesti, mutta erittäin aktiivisesti, puheenjohtaja luonnehtii.

TEM tulee pyytämään Pyhäjoen kunnalta tänä syksynä lausunnon siitä, miten mahdollinen ydinjätteiden loppusijoituslaitos vaikuttaisi alueen ympäristöön ja luontoon.

Fennovoimasta on kerrottu, että tutkimukset Pyhäjoen Sydännevalla saatetaan aloittaa jo ensi keväänä