Ruissalon Kansanpuistoon on tulossa jokamiehen vesihiihtorata

Turun rakennuslautakunta myönsi hankkeelle toimeenpideluvan, vaikka esittelijä oli vastakkaisella kannalla. Kaapelikäyttöinen vesihiihtorata tulee Natura-alueelle.

vesihiihto

Turun rakennuslautakunta on myöntänyt luvan vesihiihtokaapeliradan rakentamiselle Ruissalon Kansanpuiston alueelle. Äänestystulos torstai-illan kokouksessa oli 11-1. Lupaa haki Cable Cape Oy.

Esittelijä, rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala ehdotti, että lupaa ei myönnettäisi. Perusteluna olivat luonnonsuojelulliset syyt. Kyse on Natura-alueesta. Radan pylväiden ja harusten rakentamisen pelätään vaurioittavan maastoa ja lähistön puustoa. Myös Ely-keskus suhtautuu hankkeeseen torjuvasti.

Hakijan mukaan toteutus ei vaadi mittavia kaivuutöitä. Myös lautakunnan enemmistö katsoi, että toiminta ei ole ristiriidassa luonnonsuojeluarvojen kanssa. Hankkeen toivotaan elävöittävän Kansanpuistoa virkistysalueena.

Rata tarjoaa lajiin vihkiytymättömille mahdollisuuden tutustua vesihiihtoon. Veneen sijasta hiihtäjä liikkuu kaapelin vetämänä.