MOTissa moititun Imatran lääkitsemiskulttuuria tarkistettiin – "Rauhoittavien lääkkeiden käyttö on edelleen ylisuurta"

Imatralainen vanhustenhoito nousi alkuvuodesta keskusteluun Ylen MOT-ohjelman myötä. Lääkkeenmäärämiskulttuuria on tarkasteltu, mutta työtä on vielä jäljellä. Henkilökunnan koulutus jatkuu koko terveyspiirissä.

terveys

Ylen MOT-ohjelma kertoi alkuvuodesta, että Imatralla palvelutalojen asukkaat syövät psykoosilääkkeitä ilman psykoosioireita selvästi valtakunnan keskiarvoa enemmän. Ohjelman jälkeen asia otettiin Imatralla tarkasteluun ja asiakkaiden lääkityksiä käytiin läpi. Näin tehtiin myös sairaanhoitaja Anne Kautosen työpaikalla ryhmäkoti Villa Vanamossa.

– Lääkkeitä ei vähennetty meidän talossa tarkastelun jälkeen yhtään. Ainoastaan joitakin diagnooseja tarkennettiin, kommentoi Kautonen.

Vanhoja käytäntöjä täytyy kyseenalaistaa.

Taina Jaako

Työtä imatralaisen hoitokulttuurin kanssa on kuitenkin vielä monien mielestä jäljellä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiden johtaja Timo Salmisaaren mukaan rauhoittavien lääkkeiden käyttö on Imatralla ylisuurta kaikissa ikäluokissa, myös vanhuksilla.

– Yli 65-vuotiaita käy meillä Imatralta konsultaatiossa. Kyllä näiden rauhoittavien lääkkeiden käyttö on ylisuurta tässäkin ikäluokassa.

"Vanhoja käytäntöjä täytyy kyseenalaistaa"

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako allekirjoittaa sen, että Imatralla lääkkeenmääräämiskulttuuri on ollut erilainen kuin muualla terveyspiirin alueella.

– Suunnanmuutos oli tärkeä myös vanhuspuolella. Vanhoja käytäntöjä täytyy kyseenalaistaa, summaa Taina Jaako.

Keskustelu lääkkeiden määräämisen motiiveista saa vanhuksia hoitavan sairaanhoitajan surulliseksi.

– Tuntuu kuin mattoa vedettäisi alta, kommentoi sairaanhoitaja Anne Kautonen.

Lääkkeitä meidän asukkaamme syövät vain hoitotarkoitukseen.

Anne Kautonen

Vanhuspuolen henkilökuntaa on tänä vuonna Imatralla koulutettu käyttämään lääkkeettömiä hoitomuotoja ja koulutusta aiotaan jatkaa koko Eksotessa.

Villa Vanamon asukkaita hoitava Anne Kautonen on työskennellyt lähes koko 16-vuotisen sairaanhoitajauransa Imatralla. Hänen on vaikea uskoa, ettei hänen työpaikallaan olisi käytössä vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

– Jo nyt esimerkiksi asukkaiden ulkoilutuksen apuna on työllistettyjä ihmisiä. Kolmannen sektorin mukanaoloa voisi mahdollisesti lisätä entisestään.

"Lääkkeitä vain hoitotarkoitukseen"

Imatralla sijaitsevassa Villa Vanamossa on neljä eri kotia ja niissä asuu yhteensä 62 vanhusta, suurin osa on muistisairaita.

– Lääkkeitä meidän asukkaamme syövät vain hoitotarkoitukseen, ei hoitajia varten, painottaa Kautonen.

Hoivajohtaja Taina Jaako kertoo, että yksiköiden väleillä on eroja. Villa Vanamo on uusi yksikkö ja sen toimintatavat ovat mahdollisesti edistyksellisempiä kuin monissa muissa paikoissa.

Sairaanhoitaja Kautonen kertoo väkivallan uhkan olevan olemassa joka päivä muistisairaita hoidettaessa. Lääkkeet ovat silti viimeinen keino.

Hyvät työolot hoitajille ovat sitä, että asiakkaat ovat mahdollisimman omatoimisia.

Anne Kautonen

– Hoitajat koulutetaan kohtaamaan muistisairas ihminen. Hänen kanssa ei aleta väitellä, vaan myötäillään. Tarvittaessa vaikka lauletaan ja tanssitaan, kuvaa sairaanhoitaja.

"Kemiallinen sitominen erittäin harvinaista"

Eksoten yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiden johtaja Timo Salmisaaren mukaan työntekijöiden työolosuhteet ja potilaiden hyvinvoinnin ei pitäisi olla ristiriidassa, mutta toisinaan niin tunnutaan edelleen ajateltavan.

– Näkyy ympäri maan, että vanhuksia nukutetaan iltapäivällä viiden aikaan ja lääkkeillä uni saadaan kestämään aamuun saakka.

Sairaanhoitaja Anne Kautosen mukaan asiakkaiden hyvinvointi on kaikkien etu.

– Hyvät työolot hoitajille ovat sitä, että asiakkaat ovat mahdollisimman omatoimisia ja tekevät paljon itse. Sänkyyn lääkitseminen ei helpota työntekoa.

Kautonen kertoo, että niin sanottua kemiallista sitomista tapahtuu todella harvoin.

– Tällöin on olemassa selvä väkivallan uhka henkilölle itselleen tai muille. Näissä tapauksissa esimerkiksi ambulanssi voi tulla yöaikaan tekemään tällaisen lääkkeellisen toimenpiteen.