1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Utsjoen kunta ei ole saanut kaikkia Tenon sopimuksen asiakirjoja saameksi

Utsjoen kunta ei ole saanut kaikkia Tenon uuteen kalastussopimukseen kuuluvia asiakirjoja saamen kielellä, vaikka lausuntoajan piti päättyä tänään perjantaina. Utsjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Tapiola katsoo, että asiassa on rikottu saamen kielilakia.

Ilmari Tapiola Kuva: YLE / Vesa Toppari

Utsjoen kunta ei ole saanut kaikkia Tenon uuteen kalastussopimukseen kuuluvia asiakirjoja saamen kielellä.

Utsjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Tapiolan katsoo, että saamen kielilakia on rikottu, kun Utsjoen kunta ei ole saanut käännöksiä.

– Kyllä minulla on selkeä näkemys tästä, että tässä on taas rikottu meidän kielilakia. Myös lausuntopyyntö ja nämä paperit täytyy olla käännetty saameksi.

– Tässä ovat kyllä maa- ja metsätalousviranomaiset tehneet väärin. Myös näillä viranomaisilla on oma viranomaisten lakinsa, ja heillä on vastuu toimia lakien mukaan. Nyt on rikottu kielilakia melko törkeästi.

"Kiire ei ole syy ohittaa kielilakia"

Lausuntoajan Tenon uudesta sopimuksesta piti päättyä tänään perjantaina 5.8.2016, mutta ministeriö on myöntänyt lisäaikaa muun muassa Utsjoen kunnalle 12.8.2016 asti.

Ilmari Tapiolan mielestä Suomen ja Norjan ministeriöiden ihmisillä on hirveä kiire, ja sen takia eivät ole ehtineet kääntää papereita saameksi.

Tapiolan mielestä tämä ei kuitenkaan ole mikään syy ohittaa kielilakia.

– Sehän on perusteltu sillä hirveällä kiireellä, että ei ehditä kääntää näitä papereita saameksi. Sehän ei ole mikään syy, että kiireen vuoksi voidaan ohittaa kielilaki. Ja tosiasiassa tällä sopimusasialla ei ole mikään kiire. Että se on vain näiden Suomen ja Norjan ministeriöiden ihmisillä syntynyt hirveä kiire, että pitäisi ensi kesänä saada tämä sopimus voimaan. Mutta meidän mielestä tässä kyllä olisi vielä aikaa neuvotella ja saada tämä sopimus voimaan vasta vuonna 2018.

"Paikalliset tekevät työtä, joka kielilain mukaan kuuluisi ministeriölle"

Ilmari Tapiola sanoo, että yhteistyö Norjan puolelle onnistuu kyllä, mutta papereiden kääntäminen teettää paljon työtä.

– No tietysti se onnistuu jotenkin, mutta sehän vaatii paljon työtä täällä paikallisella tasolla että käännäme itse kaikki nämä paperit saameksi, jotta voimme keskustella. Se on ollut alusta asti ongelmana täällä neuvotteluissa, että kalastuskunnat ja paikalliset ihmiset ketkä ovat olleet neuvotteluissa mukana, eivät ole saaneet minkäänlaista tukea palkata tähän ketään. Että kaikki täytyy itse tehdä ilmaiseksi. Ja tämä sama jatkuu vieläkin, että täällä paikalliset ihmiset joutuvat itse tekemään paljon sitä työtä, joka saamen kielilain mukaan kuuluisi ministeriölle.

Sopimustekstistä ja kalastussäännöstä ei ole suomenkielistä käännöstä

Maa- ja metsätalousministeriön hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö Pentti Lähteenoja kertoo, että muun muassa Utsjoen kunnalle on myönnetty viikko lisäaikaa lausunnon toimittamiseen.

Lähteenoja toimi Tenon sopimuksen Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Pentti Lähteenoja Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Utsjoen kunta voi tehdä lausunnon saamen kielellä.

– Kyllä voi tehdä. Utsjoki on saamelaisenemmistöinen kunta ja se toki on virallinen kieli. Jos Utsjoen kunta näin päättää, niin sitten käännämme täällä ministeriössä sen suomen kielelle. Valitettavaa on että tästä itse sopimustekstistä ja siihen keskeisesti liittyvästä kalastussäännöstä ei ole vielä olemassa saamenkielistä käännöstä.

– Kun päästiin alustavaan sopimukseen sopimus- ja sääntöteksteistä kesäkuun lopussa, niin samalla sovittiin että Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö tekee nämä käännökset, niin että meillä on yksi yhteinen käännös. Mutta vielä näitä ei ole saatu, odotetaan kyllä lähiaikoina näitä käännöksiä Norjasta.

"Enempää lausuntoaikaa ei voi pidentää"

Enempää aikaa lausunnoille ei kuitenkaan voida antaa, sanoo Lähteenoja.

– Aikatauluhan on aika paljon tullut sieltä Norjan puolelta. Heillä on jo varhaisessa vaiheessa neuvotteluja ollut kynnyskysymys se, että kalastuskaudella 2017 on uusi sopimus ja uusi sääntö voimassa. Ja että siihen päästäisiin, niin tämän ensimmäisen lausuntokierroksen määräajassa ei kyllä enempää ole joustovaraa.

Saamenkielisiä käännöksiä odotetaan Norjasta

Lähteenoja kertoo, että Utsjoen kunta on pyytänyt saamenkieliset käännökset asiakirjoista.

– Kyllä on pyytänyt, ja heille on toimitettu myöskin lausuntopyyntö ja taustamuistio pohjoissaamenkielellä. Muita asiakirjoja ei valitettavasti tässä vaiheessa ole pystytty vielä toimittamaan.

Lähteenoja sanoo, että paperit on tarkoitus toimittaa heti kun he ensin saavat ne Norjasta.

– Kyllä heti kun Norjasta saamme nämä sopimustekstin ja kalastussäännön pohjoissaamenkielellä, niin laitamme kyllä Utsjoen kuntaan. Ja joku muukin on niitä pyytänyt, niin ilman muuta toimitamme ne kaikille ketkä haluavat.