Leppävirran ja Humalajoen välisen tien piennarta levennetään onnettomuuksien vähentämiseksi

Valtatie 5:n Leppävirta–Humalajoki -väliä levennetään pientareita puolella metrillä molemmilta puolilta tietä. Ysitien viiden vuoden takaisessa remontissa vastaava levennys on vähentänyt onnettomuuksia.

liikenne
Tietyö 5-tiellä Paukarlahdessa Leppävirralla.
Sakari Partanen / Yle

Valtatie 5:n parantaminen etenee Leppävirta–Humalajoki välillä. Toukokuussa aloitetun tien leventämisen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta. Ajoratojen leveys pysyy ennallaan, mutta piennarta levennetään puoli metriä molemmilta puolilta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvasen mukaan piennarten leventäminen vaikuttaa selkeästi liikenneturvallisuuden parantumiseen. Vastaavanlaiset tietyöt tehtiin viisi vuotta sitten Ysitielle Suonenjoen ja Vehmasjoen välillä.

– Onnettomuudet ovat vähentyneet jopa enemmän kuin osattiin arvioida. Vähenemä on ollut noin 20 prosentin luokkaa, Tolvanen kertoo.

Nyt parannettavalla VT 5:n noin 25 kilometrin osuudella on viitenä edeltävänä vuotena sattunut Tolvasen mukaan 21 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kolme ihmistä on menehtynyt ja 30 loukkaantunut. Pienikin lisäys tien leveyteen parantaa Tolvasen mukaan turvallisuutta.

– Piennarta leventämällä tila liikkua lisääntyy. Puoli metriäkin voi olla joissakin tilanteissa pelastava tekijä, kun jostakin syystä ollaan ajautumassa tieltä ulos, Tolvanen painottaa.

Teiden leventämisen yhteydessä myös siltoja joudutaan leventämään, jotta ne sopivat yhteen parannetun tien kanssa.

Pusikkoa poistetaan, kalliota räjäytetään

Teiden ja siltojen lisäksi parannustöihin kuuluu tienvarsien siistiminen ja reunakaiteiden uusiminen. Tienvarsiraivaukset ovat Tolvasen mukaan hirvionnettomuuksien ehkäisyn kannalta erittäin merkittävä osa tietöitä.

– Tällä tavalla estetään, ettei hirvillä jää selkeitä suojapaikkoja tai asumisympäristöjä hirviaitojen väliin moottoritielle.

Tienvarsien raivaus parantaa myös näkyvyyttä. Näkyvyyttä on parannettu lisäksi kalliotakin räjäyttämällä. Tolvasen mukaan näin kuljettajien on helpompi havaita lähestyvät ajoneuvot mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kaiteet uusitaan, koska tien uusi päällyste korottaa tietä, jolloin kaiteet jäisivät liian matalalle. Tolvasen mukaan pääasiallinen syy uusiin kaiteisiin on se, että nykyiset kaiteet eivät ole nykymääräysten mukaisia. Esimerkiksi pulteilla ja kiinnikkeillä on tarkkaan säädellyt lujuusarvot. Maahan upotettavien kiinnistyspaalujen materiaali ei saa olla liian kovaa, jottei auto törmätessään kimpoudu vastaantulevien kaistalle.

Vaikka tien turvallisuus remontin myötä paranee, Tolvanen toivoo, etteivät kuljettavat kompensoisi parantuneita tieolosuhteita kiireellä ja kaahailulla.

– Toivon, että turvallisuus säilytettäisiin eikä turhaan lisättäisi vauhtia.

Hankkeen kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa. Tietyön odotetaan valmistuvan lokakuussa.