Opettajien ja koulun aktiivisuus olennaista kiusaamisen ehkäisyssä

Väitöstutkimus osoitti, että opettajien ja koulujen välillä on suuria eroja siinä, kuinka kattavasti ne toteuttavat KiVa Koulu -ohjelmaa. Jos opettajat toteuttivat enemmän ja laadukkaammin ohjelmaan kuuluvia oppitunteja, tulokset olivat parempia.

Koulukiusaamisen estäminen
Reppuja naulakossa.
Derrick Frilund / Yle

KiVa Koulu -ohjelman aktiivinen toteutus tuottaa parempia tuloksia. Kyseessä on Turun yliopiston kehittämä toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Opettajien ja koulujen välillä on suuria eroja siinä, kuinka kattavasti ne ohjelmaa toteuttavat. Osa opettajista kiitti palautteessaan ohjelmaa hyväksi ja helppokäyttöiseksi, osa taas koki sen vievän aikaa muulta koulutyöltä.

Suurin ongelma on pitkään jatkuvan kiusaamisen tunnistamisessa. Vain neljännes kuukausien ajan toistuvasti kiusatuista oppilaista sai apua henkilökunnalta.

Valtiotieteiden maisteri Anne Haataja tutki väitöstyössään KiVa Koulu -toimenpideohjelman vaikuttavuutta. Väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa ensi viikon perjantaina.