Osa alakouluista luopuu numeroarvostelusta – kympin oppilaalle numeroista luopuminen voi olla vaikeaa

Tänä syksynä käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma kannustaa opettajia numeroarvioinnin sijaan kirjallisen- ja suullisen palautteen antamiseen. Osa vanhemmista on vastustanut numeroarvostelusta luopumista.

Kotimaa
todistusten jakoa
Toni Pitkänen / Yle

Helsingin Kaisaniemen alakoulu on yksi kolmesta pääkaupungin koulusta, jossa numeroista luovutaan alkavana lukuvuotena kokonaan. Numeroiden sijaan todistuksissa on vain suoritusmerkintä, jonka lisäksi oppilaille annetaan erillinen kirjallinen palaute. Rehtori Merja Kuosmasen mukaan muutosta on odotettu jo pitkään.

– Vanha numeerisen arvostelun traditio on jarruttanut kehitystä ja ollut ennemminkin painolastina, sillä muuten tämä muutos olisi voitu tehdä jo kaksikymmentä vuotta sitten, Kuosmanen sanoo.

Osa vanhemmista on ollut numeroarvostelusta luopumista vastaan. Kuosmasen mukaan syy on usein siinä, että vanhemman on helpompi pitäytyä järjestelmässä, joka on itselle tuttu. Jotkut vanhemmat ja oppilaat joutuvat nyt totuttelemaan uusiin käytäntöihin, ja Kuosmasen mukaan perinteisille kympin oppilaille numeroista luopuminen voi olla aluksi vaikeaa.

Jyväskylässä on luovuttu numeroista kaikissa alakouluissa

Se, annetaanko koulussa numeroarvosanoja vai suoritusmerkintöjä, on koulukohtaista. Ainoastaan yhdeksännellä vuosiluokalla on pakko antaa numerotodistus.

Jyväskylässä kaikki alakoululaiset saavat kirjalliseen arvioon perustuvan todistuksen. Vuoden mittaan laaja-alaista arviointia tehdään opettajien ja oppilaiden osalta jatkuvasti. Perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen kertoo, että toiveena on, että tulevaisuudessa Jyväskylässä numeroarvostelu tulisi käyttöön vasta kahdeksannella vuosiluokalla.

– Yritimme saada numerottomuuden koskemaan myös seitsemättä vuosiluokkaa jo nyt, mutta aika ei ollut vielä kypsä, Rasinen kertoo.

Rasisen mukaan numeroarvostelua korvaamaan on luotu oppilaan eri taitotasoihin perustuva malli, jossa oppilaan taidot arvioidaan jokaisen oppiaineen osalta eri osa-alueiden pohjalta. Myös Rasinen peräänkuuluttaa itsearvioinnin kasvavaa merkitystä tulevaisuuden koulua ajatellen.

Vanhempien vastuu kasvaa

Kahden alakouluikäisen pojan äiti, Veera Pensala pitää kirjallista arviointia hyödyllisempänä vanhemmalle.

– Nuorempi poikani on saanut jo numeroiden sijaan suoritusmerkintöjä kirjallisine arvioineen, ja kyllä se on meille hyödyllisempää nähdä tarkempi arvio siitä, että missä on parantamisen varaa. Numero on kuitenkin vain numero, Pensala sanoo.

Kaisaniemen alakoulun rehtori Merja Kuosmanen on ollut mukana kehittämässä uudenlaista E-portofoliota, jossa oppilas itse arvioi omaa työskentelyään. Itsearvioinnista onkin jatkossa tarkoitus tulla isompi osa jokaisen oppilaan koulunkäyntiä.

– Portfolioon voi vaikka kuvata videolle perheillallisen, jonka yhteydessä on valmistettu ranskalaista ruokaa ja kuunneltu ranskankielistä musiikkia, Kuosmanen kertoo.

Vanhemmilla on suora pääsy oppilaan sähköiseen portfolioon, ja vanhempien on myös tarkoitus osallistua porfolion täyttämiseen. Merja Kuosmasen mukaan on tärkeää, että myös vapaa-aika on yhteydessä oppilaan koulunkäyntiin.

– Mehän olemme kaikki kokonaisuuksia, ja oppilaita on kohdeltava sen mukaisesti, ja kaikkia taitoja kannustettava kehittymään, Kuosmanen sanoo.