Englantia kaikille Oulun tokaluokkalaisille – muitakin muutoksia tulossa alaluokille

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön, kun koululaiset aloittavat uuden lukukauden tällä viikolla. Esimerkiksi Oulussa muutoksia tulee tulevana lukuvuonna alakoululaisille: uskontoa opetetaan vähemmän, käsityötä ei enää jaotella tekniseen ja tekstiilityöhön, ja kielten opiskelu aloitetaan aiemmin.

Oulu
Opettaja neuvoo koululaista luokassa.
Yle

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu syyslukukauden alusta lähtien Oulun alaluokilla, vuosiluokilla 1-6.

Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty yksi viikkotunti alakoulun toiselle luokalle ja yksi oppitunti seitsemännelle luokalle. Lisää tunteja tulee yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen.

Englannin opetus alkaa jo toisella luokalla

Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste siirtyy alemmille luokille.

Oulussa ensimmäinen vieras kieli, joka tästä lähtien on kaikille englanti, alkaa toisella luokalla. Tarkoituksena on alkaa tutustuttaa tokaluokkalaisia englannin kieleen leikinomaisesti tunti viikossa.

– Jo aiempina vuosina joissakin kouluissa englanti on aloitettu toisella luokalla, ja halusimme laajentaa sen koskemaan kaikkia Oulun kouluja. Olemme huomanneet, että mitä aikaisemmin kielen opiskelun aloittaa, sitä parempia tuloksia saadaan, kertoo kehittäjäopettaja Eija Ruohomäki Oulun kaupungista.

Paikkakunnat ovat itse saaneet päättää, miten tietty kokonaistuntimäärä ensimmäisen vieraan kielen opiskelua jaetaan eri alaluokille. Tästä johtuen joillakin paikkakunnilla vieras kieli tulee opiskeltavaksi vasta kolmannella luokalla.

Kaikissa Suomen kouluissa ruotsin opiskelu alkaa kuudennella luokalla. Ruotsia opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Oppilas voi myös aloittaa valinnaisen kielen opiskelun viidennellä luokalla.

Käsityötunnit ovat kaikille yhteisiä

Myös käsityön opiskelussa tapahtuu muutoksia. Kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityötä koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen tai tekstiilikäsityöhön.

Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo alakoulun neljännellä luokalla ja jatkuu viidenneltä luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun loppuun asti. Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena kuudennen luokan loppuun.

Uskonnon tuntien määrä vähenee.

Valinnaisuus alkaa jo alakoulun puolella. Oulussa oppilaat saavat valittavikseen alakoulun viidennelle ja kuudennelle luokalle joko vapaaehtoisen kielen tai kaksi valinnaista ainetta, joita opiskellaan yksi tunti viikossa.

Oulun perusopetuksen yläkouluissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavanlaisesti: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20.

Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen.