Jokihelmisimpukoiden ja vesilinnuston elinolosuhteita parannetaan Ähtävänjoella

Suomen kaikkien aikojen suurimman EU:n rahoittaman LIFE-hankkeen maastotyöt ovat käynnissä Ähtävänjoella. Tavoitteena on kohentaa sekä Ähtävänjoen uhanalaisten jokihelmisimpukoiden että Evijärven Jokisuunlahden arvokkaan vesilinnuston elinolosuhteita.

luonto
Ähtävänjoki.
Menneinä vuosikymmeninä Ähtävänjoessa on elänyt runsas kanta sekä jokihelmisimpukoita että jokitaimenia.Pasi Takkunen / Yle

LIFE-hankkeen maastotöissä kartoitetaan Ähtävänjoen jokihelmisimpukkayhdyskuntia sekä Evijärven Jokisuunlahden vesilintu- ja vesikasvillisuuskantoja. Kartoitustyöt jatkuvat Ähtävänjoella syksylle ja niistä saadaan arvokasta tietoa kunnostustoimenpiteitä varten.

– Tavoitteena on elvyttää Ähtävänjoen ikääntynyttä ja vähentyvää jokihelmisimpukkakantaa, kertoo Erika Raitalampi Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksesta.

ELY-keskus on aloittanut Ähtävänjoen ylä- ja keskiosissa jokihelmisimpukoiden eli raakkujen määrän ja elinalueiden selvitykset. Kartoitukset jatkuvat elokuussa, jos sateet ja liian suuret virtaamat eivät ole esteenä.

Lisäksi tärkeillä elinalueilla tehdään pidempiaikainen kiintoaineselvitys. Runsas kiintoaines ja vesistöjen happamuus ovat merkittävä haitta nuorien simpukoiden selviämisen kannalta.

Jokisuunlahti kasvaa umpeen

Huolta on myös Evijärven Jokisuunlahden Natura 2000 -alueen vesilinnustosta. Erika Raitalammen mukaan lahti alkaa olla niin umpeen kasvanut, että se haittaa jo linnuston elinoloja.

Suomenselän lintutieteellinen yhdistys kartoitti toukokuussa ELY-keskuksen tilauksesta Jokisuunlahden linnustoa. Raportti kartoituksen tuloksista valmistuu tänä syksynä. ELY-keskus on puolestaan aloittanut alueella vesikasvillisuuskartoitukset, jotka tehdään veneestä sekä rannalta havainnoiden. Apuna käytetään tänä kesänä otettuja ilmakuvia.

– Kunhan kartoitukset on tehty, voidaan ratkaista, minkälaiset kunnostustoimenpiteet Jokisuunlahdella tulevat kysymykseen. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi vesikasvien niitto, toteaa Raitalampi.

Jokisuunlahden kunnostusta varten on perustettu paikallisista toimijoista, sidosryhmistä ja viranomaisista koostuva työryhmä. Jokisuunlahden työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun alussa ja jatkaa toimintaansa syksyllä kartoitusten valmistumisen jälkeen.