Ruotsinopettajat kiertävät koulusta toiseen opettamassa kuudesluokkalaisia

Harvaan asutulla seudulla Kuusamossa, aineenopettajat kiertävät koulusta toiseen opettamassa ruotsia. Kieltä voi opettaa myös luokanopettaja tai englanninopettaja. Ruotsin opiskelu alkaa nyt jo kuudennella luokalla.

Kotimaa
Kuvassa dvd-levyjä, kirja ja vhs-kasetteja ruotsinkielisen tiedotuskeskuksen Luckanin hyllyllä.
Sari Vähäsarja / Yle

Ruotsinkielen opetus alkaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti tästä syksystä lähtien kuudennella luokalla. Alaluokille on lisätty myös englanninkielen opetusta.

Kouluissa kieltenopetuksen suhteen on jouduttu tekemään ratkaisuja. Teoriassa luokanopettajat ovat päteviä opettamaan kaikkia aineita, mutta esimerkiksi Kuusamossa vain kaksi luokanopettajaa alkaa opettaa ruotsia kuudesluokkalaisille.

Apulaisrehtori Jari Kaartinen kertoo, että joidenkin pienten, taajamasta kauempana sijaitsevien koulujen osalta Kuusamossa on päädytty kiertävien opettajien järjestelyyn.

– Ruotsia opettavia kiertäviä opettajia on kolme.

Rukan puolella aiemmin yläluokille ruotsia opettaneet opettavat kieltä nyt myös kuudesluokkalaisille.

Pisin siirtymä koulujen välillä on noin kaksikymmentä kilometriä.

Jari Kaartinen

Kaksi koulua päivässä

Uuden opetussuunnitelman myötä Kuusamo on palkannut kaksi uutta kieltenopettajaa. Kolme kiertävää opettajaa opettaa ruotsia kahdessa koulussa samana päivänä, aamupäivällä yhdessä ja iltapäivällä toisessa.

– Pisin siirtymä koulujen välillä on noin kaksikymmentä kilometriä, arvioi Kaartinen.

Sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen pohtii, että samanlaiseen ratkaisuun on varmasti päädytty muuallakin.

– Monessa muussakin syrjäisessä pitäjässä kieltenopetus on varmasti aiheuttanut kiertävän opettajan tarpeen.

Joidenkin englanninopettajien kohdalla heidän kelpoisuuttaan on laajennettu koskemaan myös ruotsin opetusta.

– Pääsääntöisesti alakouluissa englantia opettavat aineenopettajat, Hämäläinen kertoo.

Muutos täysin voimaan vuoteen 2018 mennessä

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti ruotsin kielen opetusta ei ole lisätty, mutta se jakaantuu nyt eri tavalla eri luokka-asteilla. Kun ruotsia opetetaan nyt kuudennella luokalla kaksi tuntia viikossa, opetusta yläluokilla on jatkossa vähemmän.

Yläluokkien osalta ruotsin tunnit vähenevät asteittain vuosi vuodelta. Myös tämä tulee aiheuttamaan järjestelyitä kielenopetukseen.

– Olemme nyt luoneet perusrakenteen, jota noudatamme jatkossakin, Hämäläinen sanoo.

Koulut alkavat Kuusamossa torstaina 11.8.