Pohjois-Suomen poikien lukutaito laahaa kaksi vuotta tyttöjä jäljessä

Suomalaisen koulun huolenaihe on Pohjois- ja Itä-Suomen pojat. Missään muualla Suomessa erot tyttöjen ja poikien oppimisessa eivät ole niin suuria kuin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

PISA-tutkimus
Koulupulpetti.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Professori Jouni Välijärvi on tehnyt muiden muassa Pisa-tulosten perusteella Oma Linja -selvitystä suomalaisesta peruskoulusta ja oppimisesta. Välijärvi sanoo, että tasa-arvo ei peruskoulussa enää toteudu. Selvimmin se näkyy Pohjois-Suomessa.

– Pohjoisen tytöt suoriutuvat erinomaisen hyvin, yhtä hyvin tai melkein paremmin kuin pääkaupunkiseudun tytöt, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana toimiva Välijärvi toteaa. Pohjoisen poikien oppimistulokset sen sijaan ovat selvästi jäljessä muuta maata.

Ero pohjoisen tyttöjen ja poikien lukutaidossa on peräti kaksi vuotta tyttöjen hyväksi. Missään muualla maassa ero ei ole niin suuri.

– Sanat ja kirjaimet hallitaan, mutta vaikkapa sanomalehden sisällön ymmärtäminen on haastavaa, Välijärvi kertoo nykyajan lukutaidottomista. Erityisen murheellista tasa-arvoajatuksen näkökulmasta on, että vähäinen lukuharrastus näyttää korreloivan perheen sosiaalisen aseman kanssa.

Pohjoisen pojat olivat vielä vuoden 2006 Pisa-tutkimuksessa tyttöjä edellä matematiikassa, mutta nyt siinäkin tytöt ovat menneet edelle. Muualla Suomessa sukupuolten välisiä eroja ei matematiikan tuloksissa ole.

Eroja pohjoisen kaupunkikoulujen ja maaseutukoulujen välillä ei ole havaittu, mitä Välijärvi pitää yhtenä selvityksen harvoista valopilkuista.

Pisa-tutkimus tehdään OECD-maiden 15-vuotiaille joka kolmas vuosi.