Jatkossa aurinkopaneeli pihalle vain luvan kera? – "Ei ole loppuun asti harkittu"

Helsinki on asettunut poikkiteloin hallituksen aikeille asettaa aurinkopaneelien asentaminen luvanvaraiseksi. Tällä hetkellä aurinkopaneelin asentaminen tontille vaatii korkeintaan kaupunkikuvallisen lausunnon hankkimista kaupungilta.

Kotimaa
aurinkopaneeli Oulunkylässä
Hirsipadontiellä Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan kerrostalon katolla on yksi Suomen ensimmäisistä asunto-osakeyhtiön itsensä investoimista aurinkosähköjärjestelmistä.Janne Käpylehto

Helsinki on asettunut poikkiteloin hallituksen esitykselle muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Erityisesti kaupunkia kyrsii lakiluonnoksen kohta, jossa aurinkopaneelien tai aurinkokeräinten asentamiselle esitetään toimenpidelupaa.

Luvanvaraisuus koskisi merkittävästi kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavia aurinkopaneeleja tai -keräimiä.

Helsingin nykyinen rakennusjärjestys on vapauttanut kaikilla tonteilla luvanvaraisuudesta lämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittamisen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle.

Yleinen pyrkimys on vähentää sääntelyä, mutta ehdotus sotii sitä vastaan.

Lauri Jääskeläinen, Helsingin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö

Aurinkopaneelin asentaminen tontille vaatii korkeintaan kaupunkikuvallisen lausunnon hankkimista kaupungilta.

Jos lakiehdotus toteutuisi, jouduttaisiin Helsingin rakennusjärjestystä tiukentamaan. Tämä taas lisäisi lupamenettelyä, sanoo rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen.

– Kaupunkikuvallinen lausunto ei ehkä enää riittäisi. Se tulisi olemaan pieni, mutta byrokraattinen kustannuslisä hakijan kannalta. Emme halua kuormittaa sen enempää itseämme kuin asiakkaitakaan luvilla, jotka eivät kauheasti tuo lisäarvoa. Lupaprosessihan aina maksaa, hän huomauttaa.

Jääskeläisen mielestä lakiesitys on myös ristiriidassa hallitusohjelman normienpurkutavoitteen kanssa.

– Yleinen pyrkimys on vähentää sääntelyä, mutta ehdotus sotii sitä vastaan. Ehdotusta ei ole loppuun asti harkittu, Jääskeläinen kritisoi.

Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että jatkossa aurinkopaneelien ja -keräimien osalta toimenpidelupa tarvittaisiin lähtökohtaisesti vain silloin, kun kyse on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamisesta tai rakentamisesta.

Lautakunta painotti tiistaina antamassa lausunnossaan, että aurinkoenergian edistämisellä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä toimenpiteissä.

Hallitus haluaa muuttaa lakia, koska sen mielestä aurinkopaneelien asentamisen lupakäytännöt ovat kunnittain liian kirjavia.

Hallituksen mukaan lakimuutos selkeyttäisi tilannetta, koska joissakin kunnissa saatetaan vaatia lupaa sellaisissakin tapauksissa jossa aurinkopaneelien merkitys kaupunkikuvalle on pieni.

Muokattu 10.8. klo 13.10: Lisätty ympäristölautakunnan kanta asiaan.