Oppimateriaalituki voi pelastaa vähävaraisen nuoren tulevaisuuden

Lukiokirjojen korkeat kustannukset saattavat torpata vähävaraisen perheen lapsen opinnot peruskoulun päättymisen jälkeen. Pelastakaa Lapset ry jakoi oppimateriaalitukea viime vuonna vajaalle 500 lapselle.

Kotimaa
Lukiolaisia kirjakaupassa.
Yle

Osa perheistä on pulassa, kun nuoren pitäisi aloittaa koulunkäynti toisen asteen oppilaitoksessa. Lukiossa tarvittavat oppikirjat voivat maksaa jopa 2 000 euroa, eivätkä oppimateriaalit ole ilmaisia ammatillisella puolellakaan.

Turun Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Salonen tietää, että monille perheille summat ovat suuria. Vähävaraisimmissa perheissä koulunkäynnin jatko voi olla jopa uhattuna peruskoulun jälkeen.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa perheille apua oppimateriaalituen muodossa. Vuonna 2015 yhdistys jakoi oppimateriaalitukea kaikkiaan 462 lapselle. Keskimäärin tukea annettiin 293 euroa lasta kohden. Valtaosalla tukea saaneista perheen huoltajien nettotulot olivat alle 2 000 euroa kuukaudessa.

– Suurin osa hakijoista on yksinhuoltajaperheitä, joissa on muitakin lapsia, kertoo Sirpa Salonen.

Tukea 58 paikkakunnalta

Oppimateriaalitukea jaetaan Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelman turvin. Ohjelman tarkoituksena on tukea lasten koulunkäyntiä ja harrastamista, ja se jakaa lapsille myös harrastustukea.

Opiskelija saa hakea kirjakaupasta oppikirjansa henkilöllisyystodistusta vastaan.

Sirpa Salonen

Ohjelmassa on mukana 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä (siirryt toiseen palveluun) eri puolilla Suomea.

Sirpa Salonen Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksestä kertoo, että esimerkiksi Turkuun tuli yhteensä 40 hakemusta. Niistä osassa haettiin oppimateriaalitukea ja osassa harrastustukea. Avustusta myönnettiin 31 lapselle.

Kielteisen avustuspäätöksen syyt liittyivät lähinnä ikärajoituksiin tai asuinpaikkakuntaan. Yhdistys myöntää tukea lähtökohtaisesti vain samalla paikkakunnalla asuville hakijoille. Jos paikkakunnalla ei ole omaa yhdistystä, tukea voidaan ääritapauksissa myöntää myös ulkopaikkakuntalaisille.

– Turussa oppimateriaalituki on toteutettu niin, että teemme yhteistyötä kirjakaupan kanssa. Opiskelija saa hakea kirjakaupasta oppikirjansa henkilöllisyystodistusta vastaan. Tällä tavalla voimme tukea lasta vaikka koko lukion ajan. Nuoren on vain tehtävä uusi hakemus vuosittain, Salonen kertoo.