Kanalintujen metsästyskauteen selkeitä rajoituksia

Riekko ollaan rauhoittamassa koko maassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia.

metso
Kolmisenkymmentä teertä ruokailemassa Rovaniemen ja Kemijärven välillä.
Teerikukkoja on ensi talvenakin tavallista vähemmän. Metson tilanne on Pohjois-Suomessa vähän parempi. Tapani Rantahalvari

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoituksia (siirryt toiseen palveluun) metsäkanalintujen metsästykseen. Osaan Pohjois-Suomea on silti jäämässä normaali pyyntiaika metson osalta.

– Yleisesti ottaen kanalintukantojen suunta on tänä vuonna selvästi alaspäin. Riistakeskuksen kanssa on käyty läpi alueita ja havaittu että joillakin alueilla metso on jotakuinkin keskimääräisellä tasolla, kuten suurimmassa osassa Lappia ja Koillismaan osalta Taivalkoskella ja Pudasjärvellä, kertoo maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Janne Pitkänen.

Metsoa, teertä ja pyytä saisi tiistaina lausuntokierrokselle lähteneen esityksen mukaan metsästää Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa syyskuun kymmenennestä päivästä lokakuun kymmenenteen päivään. Vain Pudasjärvellä ja Taivalkoskella saisi metsoja ampua lokakuun loppuun saakka.

Metson pesintä epäonnistui Posiolla ja Ranualla

Metsoa saisi Lapissa metsästää asetusluonnoksen mukaan normaalisti syyskuun kymmenennestä lokakuun loppuun lukuun ottamatta Posion ja Ranuan kuntia.

– Ala-Lapin pesimätulos näyttää heikolta tämän kesän laskennoissa. Vaikea sanoa mikä pesinnän on pilannut, jatkaa Pitkänen.

Teeren pyyntikausi olisi Lapissa syyskuun kymmenennestä lokakuun kymmenenteen päivään.

Teeritiheys pienentyi selvästi koko maassa lukuun ottamatta eteläläistä ja kaakkoista Suomea. Teeren latvametsästykselle ei ole edellytyksiä ensi talvenakaan.

– Lintujen säilyvyys talven yli on ollut tavallista heikompaa. Metsolla meni toki tänä vuonna suhteellisesti ottaen paremmin kuin teerellä, sanoo Pitkänen.

Pyy rauhoitettaisiin Lapissa kokonaan.

Riekko rauhoitetaan kokonaan

Riekko rauhoitettaisiin koko maassa lukuunottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia.

Rauhoituksia perustellaan lintukantojen heikentymisellä.

– Nämä rajoitukset ovat riittäviä kantojen turvaamisen kannalta, toteaa Pitkänen.

Metsästyskauden lyhentäminen loppupäästä vähentää saaliiksi jäävien lintujen määrää ja kohdistaa verotusta ekologisesti oikeaoppisesti nuoriin lintuihin.

Kantojen jaksottainen vaihtelu on palaamassa

Tutkijoiden mukaan metsäkanalintujen vähenemisen pääasiallinen syy on metsätaloudesta johtuva elinympäristöjen muuttuminen. Kantojen jaksottainen vaihtelu hävisi 1980-luvun jälkeen, mutta vaikuttaisi viime vuosien laskentojen perusteella olevan palaamassa useimmilla alueilla.

Kesän kolmiolaskentojen perusteella metsäkanalintukannat eivät ole vaarantumassa Suomessa millään alueella riekkoa lukuun ottamatta.

Lopullinen päätös metsästysajoista tehdään lausuntokierroksen jälkeen 22.8 alkavalla viikolla.