Pienissä kunnissa kaikki halukkaat pääsevät iltapäivätoimintaan – Kotkassa ja Kouvolassa lapsia on vielä jonossa

1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille tarkoitettuun iltapäivätoimintaan pääsevät Kymenlaakson kunnissa pääsääntöisesti kaikki halukkaat. Jonoa on jonkin verran Kouvolassa, missä paikan uskotaan kuitenkin vielä löytyvän kaikille halukkaille. Kotkassa osassa ryhmiä on tilaa, osassa jonoa.

Aamu- ja iltapäiväkerhot
Ensimmäinen koulupäivä ekaluokkalaisille.
Matti Myller / Yle

Iitissä iltapäivätoimintaan on tähän mennessä hakenut 38 lasta. Kaikki halukkaat ovat koulunkäynninohjaaja Katja Noukkalan mukaan saaneet tänäkin lukuvuonna paikan.

– Viime vuonna lapsia iltapäivätoiminnassa oli 50. Meillä määrää ei ole rajoitettu vaan olemme pyrkineet siihen, että kaikki halukkaat saavat paikan.

Tämän on mahdollistanut se, että iltapäivätoiminnassa on mukana seitsemän koulunkäynninohjaajaa Kausalan koulussa.

– Muutamia hakemuksia tulee yleensä vielä syksyn pimeilläkin. Ekaluokkalainen ei ehkä silloin haluakaan mennä yksin kotiin, kun vielä valoisan aikaan hän pärjää kotona yksinkin, Noukkala kertoo.

Myös Haminassa osataan varautua siihen, että hakemuksia iltapäivätoimintaan tulee vielä syksylläkin. Tähän mennessä hakemuksia on alkavalle lukuvuodelle tullut 140 ja kaikki halukkaat ovat paikan saaneet.

Koordinaattori Sanna Silvon mukaan määrä on liikkunut tavallisesti 130–160 hakemuksen välillä, eikä kukaan ole hänen mukaansa jäänyt aiemminkaan ilman paikkaa.

Lapset viedään iltapäivällä ulkoilemaan

Kouvolassa iltapäivätoiminnassa on mukana yli 630 lasta. Koulujen yhteydessä toimii 22 iltapäiväkerhoa, minkä lisäksi on seitsemän seurakunnan kerhoa. Jonossa on tällä hetkellä kymmenisen lasta.

Olemme pyrkineet siihen, että kaikki halukkaat saavat paikan.

Katja Noukkala

Palvelualueen esimies Sari Keskisen mukaan tilanne yleensä korjautuu eli paikkoja vapautuu kesken lukuvuoden monesti jo muutamien viikkojen kuluessa koulujen alkamisesta. Myös vielä myöhemmin paikkaa hakeville yleensä järjestyy paikka.

– Iltapäiväkerhojen järjestäminen on henkilöstöresurssikysymys ja pyrimme koulunkäynninohjaajien viikkotunteja lisäämällä varmistamaan, että paikat iltapäivätoiminnassa riittävät.

Iltapäivistä on pyritty Keskisen mukaan tekemään toiminnallisia viemällä lapset pois pöytien äärestä ulos liikkumaan. Tämä korostuu entisestään uuden opetussuunnitelman myötä.

Ryhmät muotoutuvat lukuvuoden alettua

Kotkassa kaupungin omana toimintana iltapäivätoimintaa järjestetään yhdeksässä ryhmässä, seurakuntien ryhmiä on neljä ja lisäksi yhdestä ryhmästä vastaa Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f.

Pyrimme koulunkäynninohjaajien viikkotunteja lisäämällä varmistaa, että paikat iltapäivätoiminnassa riittävät.

Sari Keskinen

Jonoa on tällä hetkellä neljässä ryhmässä, joissa yhdessä kolmisen ekaluokkalaista odottaa vielä paikkaa iltapäivätoiminnassa, yhdessä ryhmässä kolme tokaluokkalaista ja parissa ryhmässä molempiin tokaluokkalaisia on jonossa kymmenkunta.

Koordinaattori Anu Neuvosen mukaan ryhmät elävät ja muotoutuvat elo-syyskuun aikana. Saavatko kaikki halukkaat paikkaa on kuitenkin Neuvosen mukaan vaikea arvioida, sillä tilanne vaihtelee alueittain. Kun osassa ryhmiä on jonoa, osassa olisi vielä tilaa.

Virolahdella koulujen iltapäivätoimintaan on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa 35 ja Miehikkälän kouluille 13 lasta. Paikka on löytynyt tänäkin vuonna kaikille halukkaille ja tilaakin ryhmissä olisi vielä.

Myös Pyhtäällä iltapäivätoimintaan ovat kaikki halukkaat päässeet mukaan. Kolmen koulun iltapäivätoiminnassa on alkavana lukuvuonna aloittamassa yhteensä 49 lasta.