Yliopistojen taideopetus syyniin – Loppuuko näyttelijäkoulutus Tampereella?

Tampereella on herännyt huoli näyttelijäkoulutuksen lakkauttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt selvittämään näyttelijäntyön koulutuksen siirtämistä Helsingissä sijaitsevaan Taideyliopistoon. Yliopistojen taideaineiden koulutusta ja tutkimusta kartoitetaan parhaillaan valtakunnallisesti laajemmin.

kulttuuri
Kuva näytelmästä.
Tampereen yliopiston näyttelijäntyön opiskelijoita teoksessa Italialainen murhenäytelmä, 2012.Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston näyttelijäntyönkoulutus on ollut lakkautusuhan alla useaan otteeseen. Tamperelainen Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön pyytäneen Tampereen yliopistoa ja Taideyliopistoa selvittämään mahdollisuutta keskittää näyttelijäkoulutus Helsinkiin.

Samaan aikaan on käynnissä suomalaisten yliopistojen itse tilaama laajempi selvitystyö taideaineiden koulutuksen ja tutkimuksen rakenteista.

Yliopistojen kattojärjestön Unifi ry:n selvityshenkilönä toimii Taideyliopiston vararehtori Paula Tuovinen. Tuovinen toimi Teatterikorkeakoulun rehtorina vuosina 2005 – 2012 ja oli aiemmin myös Unifin hallituksen jäsen.

Kaikkiaan kymmenen yliopistoa Suomessa tarjoaa taideaineiden koulutusta ja tutkimusta. Se on mielestäni aika suuri määrä maan kokoon nähden.

Paula Tuovinen

– Yliopistojen selvitys koskee koko yliopistokenttää, Tuovinen muistuttaa.

– Siinä Tampereen Näty on vain pieni osanen.

Tuovisen mielestä taideaineiden kokonaisuutta Suomessa ja sen osana myös näyttelijäkoulutuksen tulevaisuutta Tampereella olisi kuitenkin syytä miettiä.

– Nyt on tarkoitus selvittää, miten taideaineiden opiskelijoille voitaisiin luoda riittävän vahva ja erilaisia polkuja tarjoava oppimisympäristö, Tuovinen toteaa.

Tampereen yliopisto on rukkaamassa oman taideaineiden koulutuksen rakennetta. Ensi vuoden alusta aloittaa uusi Viestintätieteiden yksikkö. Näyttelijäkoulutus olisi osa perustettavaa yksikköä.

Tampereella nähdään, että näyttelijöiden koulutus olisi siten enemmän kiinni yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ja keskustelussa, kuin mitä se olisi keskitettynä yhteen muiden taideaineiden kanssa Taideyliopistossa.

Tampereelta maakuntiin töihin

Tampereen koulutuksen vahvuutena on pidetty sitä, että sieltä valmistuvat näyttelijät työllistyvät paremmin. Tuovisen mukaan työllistyminen on molemmissa koulutuksissa samaa luokkaa, mutta Tampereelta on perinteisesti lähdetty hanakammin maakuntateattereihin.

Tuovinen muistuttaa, että Tampere tai Helsinki ei enää ole ainoa vaihtoehto, kun nuori haluaa opiskella näyttelijäksi tai taidealalle.

– Maailma muuttuu. Nuorille on avoinna koko Eurooppa ja miksei koko maailmakin.

Myös teatterit ovat havahtuneet työllistämään ulkomailla opiskelleita. Teatterin lavalle syntyy muutenkin yhä uusia polkuja.

Yliopistoja perustettiin eri puolille Suomea etenkin 1960-luvulla sen tarkemmin profiloimatta ja pohtimatta opinahjojen työnjakoa.

"Pienten resurssien sirpaloituminen ei palvele nyky-yhteiskuntaa"

– Samat vanhat, vähitellen sirpaloituneet rakenteet eivät välttämättä enää palvele nyky-yhteiskuntaa, Paula Tuovinen pohtii.

Yliopistojen tilaamaa selvitystä tehdessään Tuovinen on havahtunut taideaineiden koulutusta ja tutkimusta tarjoavien yliopistojen määrään.

Suomalaisten yliopistojen rehtoritkaan eivät hänen mukaansa ole selvillä, missä kaikkialla mitäkin taiteen koulutusta ja tutkimusta on.

– Kaikkiaan kymmenen yliopistoa Suomessa tarjoaa taideaineiden koulutusta ja tutkimusta. Se on mielestäni aika suuri määrä maan kokoon nähden.

– Se tarkoittaa, että ne pienetkin resurssit ovat sirpaloituneet, sanoo Tuovinen.

Tuovisen selvityksen pohjalta yliopistot voivat tehdä keskenään jatkoselvityksen siitä, löytyisikö mielekkäitä tapoja kehittää aloja tai mahdollisesti purkaa epätarkoituksenmukaisia rakenteita. Varsinaisia lakkautuslistoja selvityksessä ei ole määrä esittää.

Opetusministeriö ei voi suoraan määrätä mitään koulutusta lopetettavaksi. Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso totesi Aamulehdelle, ettei yliopistolla ole aikeita luopua näyttelijäkoulutuksesta. Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki puolestaan haluaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja eteenpäin.