Asiantuntija: Yritysvastuu voi olla hyvää bisnestä

Lähes kaikki suomalaisyritykset kertovat panostavansa yritysvastuullisuuteen, mutta vain viidennes kokee toimiensa vaikuttavan merkittävällä tavalla yhteiskuntaan. Aamu-tv:n keskustelijoiden mielestä yritysvastuullisuus ei rajaudu lainkuuliaisuuteen, vaan se tarkoittaa edelläkävijyyttä ja konkreettisia toimia.

Aamu-tv
Aamu-tv.
Yritysvastuullisuudesta keskustelivat Aamu-tv:ssä viestinnän tekijä Jukka Manninen ja Varman vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.

Mikä on yritysvastuullisuuden merkitys yrityksissä? Onko eettisyys sanahelinää tai voiko se olla tuottavaa bisnestä? Ylen aamu-tv:ssä asiaa pohtivat torstaina Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastuullisuusjohtaja Katri Viippola sekä viestinnän tekijä Jukka Manninen viestintätoimisto Ellun kanoista.

Yritysvastuullisuudesta vastikään kirjan kirjoittanut Jukka Manninen toteaa, että termi tarkoittaa eri yrityksille erilaisia asioita. Yritysvastuullisuuden sisältö nähdään eri tavoin silloin kun tuotetaan verovaroin terveyspalveluita, myydään asiantuntijapalveluita tai vaikkapa valmistetaan teollisuustuotteita toisille yrityksille.

– On helpompi määritellä mitä se (yritysvastuullisuus) ei ole. Se ei esimerkiksi ole (vain) lainkuuliaisuutta. Ennemminkin se on jonkinlaista edelläkävijyyttä, painottaa Manninen.

Manninen uskoo yritysvastuun laajenevan tulevaisuudessa yhä vahvemmin tietoon ja tietoturvan luotettavuuteen. Miten asiakkaista kerättyä tietoa säilytetään ja kuinka vastuullisesti ja avoimesti tietoa hyödynnetään? Tiedosta ja luottamuksen säilyttämisestä tulee yhä merkittävämpi osa liiketoimintaprosessia ja yritysvastuullisuutta.

Viidennes kokee vaikuttavansa merkittävästi

Mannisen mukaan lähestulkoon kaikki suomalaiset yritykset sanovat kysyttäessä panostavansa jollakin tavalla yritysvastuullisuuteen. Parhaassa tapauksessa yritysvastuullisuus on yrityksen strategian ja liiketoiminnan ytimessä.

Useimmissa yrityksissä konkreettiset vaikuttavat toimet ovat silti jääneet vähiin. Esimerkiksi vuonna 2014 yritysvastuullisuustutkimuksessa vain 20 prosenttia yrityksistä uskoo, että heidän yrityksensä yritysvastuullisuus vaikuttaa merkittävällä tavalla yhteiskuntaan. Vielä on siis paljon tehtävää.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman yritysvastuullisuusohjelmassa on 11 osa-aluetta. Yhtiön vastuullisuusjohtaja Katri Viippola kertoo työtehtäväkseen koordinoida ohjelman muuttumista teoiksi ja todeksi arjessa, niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasolla.

Eräs vastuullisuusohjelman tavoitteista on suomalaisten työurien pidentäminen. Työeläkeyhtiön asiantuntijat toimivat yritysten kanssa yhteistyössä työntekijöiden työkyvyn parantamiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi.

Yksi nimetyistä tavoitteista on ilmastonmuutoksen torjunta. Pienentääkseen hiilijalanjälkeä Varma on asennuttanut omistamiensa kiinteistöjen katoille äskettäin aurinkopaneeleja. Sijoitusten teemasalkkuun on pyritty kokoamaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat valmiita pienentämään hiilijalanjälkeään.

Maineenhallintaa vai kannattavaa yritystoimintaa?

Viippola näkee yritysvastuullisuuden olevan samalla myös riskienhallintaa. Siinä epäonnistuminen vaikuttaa yritysten brändiin.

Manninen on samoilla linjoilla. Nyky-yhteiskunnassa avoimuuden ja luottamuksen merkitys yritystoiminnan onnistumiselle on merkittävä, ja maineen kärsiminen syö pitkällä aikavälillä kykyä tehdä tulosta.

Mannisen mukaan yritysvastuullisuus on nyt jopa muotia. Yritysvastuuverkoston tutkimuksessa yritysvastuullisuus näyttäytyi monelle maineenhallinnan työkaluna, kun sen Mannisen mukaan pitäisi olla enemmän. Manninen ei kuitenkaan välttämättä näe maineenhallintaa viherpesuna.

– Sidosryhmät odottavat, että yritykset ovat vastuullisia. Yritykset ottavat näitä asioita esille, mutta sanojen takana olisi parempi olla myös tekoja, sanoo Manninen.

Manninen muistuttaa, että yritysten näkökulmasta yritysvastuullisuus on kannattavaa. Se on hyvää bisnestä, joka näkyy tuloksessa.

– Oikealla tavalla tehtynä se tuottaa yritykselle paljonkin. Kun raaka-aineita ei käytetä liikaa tai ruokaa ei mene hävikkiin, se vähentää kustannuksia ja parantaa yrityksen kykyä tehdä tulosta, toteaa Manninen.