Pekka Perän Talvivaarasta tuli jälleen startup-yritys – Yhtiöllä on kaksi vuotta aikaa löytää rahaa velkojen maksuun

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö vahvisti tänään myyvänsä loputkin kaivostoiminnoistaan Terrafamelle. Vanhalle kaivosjätille ei jää lainkaan toimintaa tai tuloja. Edessä on uuden bisneksen löytyminen tai konkurssi.

talous
Talvivaaran kaivos Sotkamossa.
Kaivostoiminta Talvivaaran kaivoksella pysähtyi, kun Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin vuonna 2014. Terrafame jatkoi toimintaa elokuussa 2015.Jarno Kuusinen / AOP

Valtion omistaman Terrafamen viimeinen napanuora edeltäjäänsä katkesi, kun Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj sinetöi lopun kaivostoimintaan liittyvän omaisuutensa myynnin Terrafamelle.

Talvivaara myi kaivosta pyörittävälle Terrafamelle kalkkilaitoksen, laboratorion ja oikeuden geologiseen dataan. Terrafame on aiemmin maksanut Talvivaaralle toimintojen käytöstä.

Kaupat omaisuuseristä tehtiin kesäkuun lopussa. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö vahvisti ne ylimääräisessä yhtiökokouksessaan yksimielisesti tänään torstaina.

Omaisuuden myynti oli Talvivaaralle elintärkeää, sillä kaupalla saatiin kuitattua Terrafame Groupin saatavia. Aiemmin Terrafame vaati Talvivaaralta noin 13 miljoonaa euroa.

Nyt myydyllä kaupalla velka poistui. Lisäksi poistettiin sinkintuottaja Nyrstarin saataviin liittyvistä kaupoista syntynyt yli 200 miljoonan euron takausvastuu.

Kaupan jälkeen Terrafamella ei ole mitään saatavia Talvivaaralta, vaan yhtiöt ovat keskenään sujut. Niillä ei myöskään ole enää mitään tekemistä tai yhteistyötä keskenään.

Terrafame perääntyi ja tuli takaisin

Terrafame perääntyi omaisuuskaupasta kertaalleen kesäkuussa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneerauksen selvittäjä Pekka Jaatisen mukaan yhtenä syynä saattoi olla Vaasan hallinto-oikeuden purkuputkipäätös, joka hämärsi Terrafamen tulevaisuudennäkymiä.

Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen taas sanoo, että esisopimuksen ehdot, joka omaisuuskaupoista tammikussa jo tehtiin, ehtivät raueta.

Kesäkuun aikana uudelleen neuvoteltu kauppa tapahtui Hietasen mukaan hieman eri ehdoin, muun muassa nopeammassa aikataulussa.

Aikaisempaan sopimukseen sisältyi Talvivaaralle myös optio päästä Terrafamen osakkaaksi 10 prosentilla. Nyt optiota ei enää ole.

Talvivaaralle ei jää mitään, uuden suunnan etsimiseen on aikaa kaksi vuotta

Omaisuuskaupan mukana Terrafamelle siirtyi Talvivaaralta parikymmentä työntekijää, lähinnä laboratorion henkilökuntaa.

Talvivaaralle ei jää kauppojen jälkeen käytännössä mitään toimintaa eikä tuloja. Pekka Perän johtama yhtiö on ollut yrityssaneerauksessa marraskuusta 2013 lähtien.

Kassassa on selvittäjä Jaatisen mukaan noin viisi miljoonaa euroa, jolla yhtiö porskuttaa muutaman vuoden. Palkka juoksee kaivososakeyhtiön 13 työntekijälle, Pekka Perä mukaan lukien.

Perä kuittaa velkaisesta yhtiöstään yli 26 000 euron kuukausipalkkaa.

Jos Talvivaara yrityssaneerausohjelma hyväksytään, yhtiöllä on sen jälkeen velkaa noin 12,6 miljoonaa euroa.

Velan takaisin maksamiseen on aikaa kaksi vuotta. Kello alkaa tikittää siitä hetkestä, kun saneerausohjelmaohjelma hyväksytään.

Se tapahtunee syksyn aikana.

Sitä ennen Talvivaaran tulee järjestää konversio-osakeanti. Se tarkoittaa, että yrityssaneraauksessa mukana oleville velkojille tarjotaan mahdollisuus muuttaa saatavansa yhtiön osakkeiksi.

Sijoittajille hyvä uutinen?

Entisellä kaivosjätillä onkin nyt kova kiire kehittää uutta liiketoimintaa ja saada tuloja velkojen maksuun. Jos niitä ei löydy, edessä on konkurssi.

– Täytyy pienistä puroista ryhtyä löytämään uusia toimintoja ja toimialueita, joista alkaa uutta tulovirtaa tulla. Ihan niinkuin mikätahansa startup-yritys, joka lähtee uusille urille saatuaan uuden elämän alun, vertaa Jaatinen.

Talvivaara sai jo vuosia sitten surullisenkuuluisan tittelin Suomen suurimpana startup-yrityksenä, joka kokeili vähän käytettyä bioliuotusmenetelmää suuressa mittakaavassa ja tuhoisin seurauksin.

Kysymykseen, miten Talvivaaran menneisyys ympäristövahinkojen ja rikosoikeudenkäyntien kaivoksena vaikuttaa mahdollisuuksiin hakea rahoitusta markkinoilta, Jaatinen vastaa ykskantaan:

– En usko, että mitenkään. Yhtiössä on insinööriosaamista, jollaista saa etsiä.

Yhtiöllä on yli 80 000 osakkeenomistajaa, joiden osakkeilla ei tällä hetlkellä ole arvoa eikä niillä käydä kauppaa pörssissä.

Nyt vahvistettu omaisuuskauppa on Jaatisen mielestä piensijoittajille hyvä uutinen.

– Mentiin iso askel siinä, että he eivät menetä rahojaan. Jos yrityssaneerausmenettely mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkamisen, yhtiö pystyy säilyttämään myös arvoa osakkeenomistajille. Tällaisella yhtiöllä on paljon potentiaalia kehittyä.

Terrafame roikkuu rahoitusneuvottelujen varassa

Terrafamen mukaan kalkkitehtaan, laboratorion ja datan siirtyminen kokonaan sen omistukseen helpottaa yksityisen rahoituksen saamista. Pitkälle edenneet neuvottelut mutkistuivat, kun Vaasan hallinto-oikeus teki päätöksensä purkuputkesta.

– Se, että kaikki kaivostoimintaan littyvät omaisuuserät ovat Terrafamen hallinnassa, on yksityisen rahoituksen prosessille tärkeää, sanoo emoyhtiö Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Hietasen mukaan mukana on tällä hetkellä lähinnä ulkomaisia sijoittajia, joille on pitänyt selittää hallinto-oikeuden päätöstä ja Suomen ympäristölupaprosessia juurta jaksaen. Neuvottelujen edistymistä hän ei suostu avaamaan.

Vaasan hallinto-oikeus muutti huhtikuussa kaivoksen ympäristöluvan määräaikaiseksi ja rajoitti purkuputken sulfaattipäästökiintiötä.

Valtio taas on antanut Terrafamelle vuoden loppuun saakka aikaa löytää yksityisiä rahoittajia. Jos niitä ei löydy, kaivos ajetaan alas.