Asiantuntija ei kannata kansallislinnun metsästystä – joutsen ei syypää metsähanhien ahdinkoon

Aikoinaan häviämäisillään olleen laulujoutsenen kanta on vahvistunut jopa 50 000 yksilöön. Kansanedustaja Mikko Kärnä esitti joutsenen rajoitettua metsästystä, jotta metsähanhikanta vahvistuisi. Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen sanoo, että varmaa tietoa aggressiivisten joutsenten osuudesta metsähanhien häviämiseen ei ole. Muut joutsenten aiheuttamat vahingot ovat selvästi lisääntyneet.

Kotimaa
Laulujoutsenia huhtikuisena päivänä.
Laulujoutsenia huhtikuisena päivänä.Ismo Pekkarinen / AOP

Joutsen oli 50-luvulla häviämässä Suomesta kokonaan. Viime vuosina joutsenkannan vahvuudeksi on syksyn laskennoissa havaittu jopa yli 50 000 yksilöä.

– Joutsenkannat on kasvaneet valtavasti viime vuosikymmeninä, harvalukuisesta erämaalinnusta on tullut tavallinen joka järven lintu. Sitten kun isoja, levähtäviä joutsenparvia on viljelyksillä, niin ne tallovat viljelyksiä, syövät orasmaita ja aiheuttavat merkittäviä paikallisia vahinkoja, Alhainen sanoo.

Hän arvioi, että nykyinen joutsenkanta kyllä kestäisi rajoitetun metsästyksen, mutta sekä EU-tasoisen että kansallisen suojelun purkaminen olisi vuosien työ. Sitten on kulttuuriset kysymykset, Alhainen muistuttaa.

– Laulujoutsen on kansallislintu. Varmasti iso osa kansasta ei innostuisi siitä, että sitä metsästettäisiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on kannattanut joutsenen metsästystä sen maanviljelijöille aiheuttaman riesan vuoksi. Alhainen uskookin keskustelun kiihtyvän, jos joutsenkanta ja maataloustuhot entisestään kasvavat.

Joutsenen ja metsähanhen rinnakkaiselosta vähän tietoa

Kansanedustaja, innokkaana metsämiehenä tunnettu Mikko Kärnä perusteli omaa ehdotustaan joutsenen rajoitetusta metsästyksestä sillä, että joutsenkanta on uhka metsähanhille. Molemmat viihtyvät aapasoilla ja rehevillä metsälammilla ja reviiritietoinen joutsen saattaa ajaa metsähanhen pois hyvin äkäisesti. Joskus joutsenet ovat myös tappaneet hanhenpoikasia.

– Tietyissä tilanteissa joutsen on aggressiivinen metsähanhia kohtaan. Onko joutsenella kuitenkaan laajempaa vaikutusta metsähanhikantaan, siitä ei ole tutkimustietoa, sanoo Alhainen. Hän toivoo, että joku tutkija selvittäisi asian luotettavasti.

Alhainen pitää suurimpana syynä metsähanhien häviämiseen soiden ojitusta, joka on tuhonnut pitkäikäisten ja hitaasti lisääntyvien metsähanhien elinympäristöjä. Metsähanhia on myös metsästetty niin Suomessa kuin niiden muuttomatkalla Ruotsissa ja Tanskassa.

Metsähanhi on ollut Suomessa vuodesta 2014 lähtien rauhoitettu metsästykseltä ja Tanskassa metsästys on Alhaisen mukaan lopetettu kokonaan. Tärkeimpänä keinoja metsähanhikannan vahvistamiseksi Alhainen pitääkin soiden ennallistamista ja metsästysrajoitusten jatkamista.