"Meidät on opetettu opettamaan tietyllä tavalla ja nyt se romutetaan" – opettajat kipuilevat uuden opetussuunnitelman kanssa

Mennyt kesä on ollut monelle opettajalle raskas ja osa opettajista on miettinyt, mitä he ensimmäisenä koulupäivänä luokassa tekevät. Haastattelemamme opettaja peräänkuuluttaa opettajille koulutusta ja tukea muutoksessa.

opettajat
koululuokka

Peruskouluissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat radikaalisti. Tärkeää on tästedes tasavertaiset vuorovaikutussuhteet sekä oppilaiden aktiivisuus kaikessa oppimisessa. Opettajat joutuvat puolestaan viimeistään nyt astumaan pois luokan edestä oppilaiden joukkoon.

Haastattelemamme kokenut eteläkarjalainen opettaja pitää muutosta opettajan roolissa valtavana.

Opettajien täytyy rakentaa koko opettajuutensa uudestaan.

Opettaja

– Opettajien täytyy rakentaa koko opettajuutensa uudestaan. Muutos pois kaiken hallitsevasta tiedonvälittäjästä on opetussuunnitelman suurin asia, se on iso prosessi. Olen eniten huolissani opettajien jaksamisesta.

Opettajan mukaan riski uupua kasvaa, mikäli oma arvomaailma ei kohtaa opetussuunnitelman arvoja. Mennyt kesä onkin ollut monelle opettajalle raskas.

– Valmistautuminen alkavaan lukuvuoteen on sujunut kauhunsekaisin tuntein ja osa ei tiedä, mitä he ensimmäisenä koulupäivänä luokassa tekevät.

Haastattelemamme opettaja suhtautuu itse uuteen opetussuunnitelmaan kuitenkin positiivisesti.

– Tästä voi tulla timantti. Oppilaiden aktiivinen rooli ja huomioonottaminen yksilöinä on ehdottoman tärkeää. Opettajan tehtävä on kunnioittaa ja tukea oppilasta.

Tukea identiteetin muutokseen

Eteläkarjalaisopettaja kritisoi opettajille annettua koulutusta uuden opetussuunnitelman haasteisiin.

– Meidät on opetettu opettamaan tietyllä tavalla ja nyt se periaatteessa romutetaan.

Tarvittavan muutoksen suuruus vaihtelee suuresti opettajien kesken. Osa ammattikunnasta on jo aiemmin ottanut käyttöön uusia tapoja opettaa, kun vanha ei ole toiminut kaikille oppilaille. Toiset opettajat ovat taas tottuneet pitämään kaikki langat käsissään ja oppilaiden osallistaminen voi tuntua vieraalta.

Opettajakunta tarvitsee haastattelemamme ammattilaisen mukaan nyt kiireen vilkkaa tukea identiteetin muutokseen. Hän penää pitkäkestoista prosessikoulutusta ja työrauhaa.

– Opettajuuden tukeminen ei ole tiedonjakamista. Opettajankoulutuslaitoksessa tätä työtä tehdään vuosia ja nyt odotetaan, että tämä muuttuu noin vain.

Jos on työyhteisössä hiljaisemmasta päästä, eikä ole vaatinut itselleen koulutusta, on mahdollista ettei sellaista ole saanut.

Tytti Kiiski

Opettajan mukaan osassa kunnista ei opettajille ole tarjottu lainkaan koulutusta, osassa esimerkiksi yksi kolmen tunnin sessio.

Kuntien ja koulujen välillä eroja

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtaja Tytti Kiiski sanoo, että kuntien välillä on isoja eroja siinä, miten opettajat ovat päässeet osallistumaan uuteen opetussuunnitelmaan perehdyttävään koulutukseen. Jopa samaan kuntaan kuuluvien koulujen välillä on eroja.

Kiiski itse kokee saaneensa riittävää perehdytystä sekä uuteen työtapaan että uusiin arviointimenetelmiin. Hän myöntää, että on pitkälti opettajasta itsestään kiinni, miten aktiivisesti koulutukseen on hakeutunut.

– Jos on työyhteisössä hiljaisemmasta päästä, eikä ole vaatinut itselleen koulutusta, on mahdollista ettei sellaista ole saanut, Kiiski sanoo. Hän kertoo ottaneensa yhdessä kollegoiden kanssa sen linjan, että opettajien on nyt ryhdyttävä pitämään tiivistä yhteyttä opetustoimesta vastaaviin kunnan viranomaisiin ja ilmoittamaan heille, mitä koulutusta tarvitaan.

"Kolme päivää ei riitä"

Opettajien ammattijärjestön mukaan opettajien virkaehtosopimuksessa on sovittu kolmesta vuosittaisesta koulutuspäivästä.

– Jokainen kunta vastaa siitä, miten nämä täydennyskoulutukseen tarkoitetut päivät käytetään, sanoo OAJ:n alueasiamies Eni Vitikainen.

– Tietenkin hyvässä työyhteisössä sovitaan näiden päivien käytöstä ja sisällöstä yhdessä, Vitikainen jatkaa.

Vitikainen myöntää, ettei kolme päivää ole riittävästi uuden opetussuunnitelman vaatimien muutosten läpikäymiseen. Kuntatyönantajalla on mahdollisuus sopia myös kahdesta kouluttautumiseen tarkoitetusta lisäpäivästä mutta niistä on maksettava erikseen palkkaa.

– Usein tällaiset päivät sijoitetaan esimerkiksi lauantaille. Voi olla, että joissain kunnissa ei näistä kahdesta päivästä ole haluttu säästösyistä maksaa, Vitikainen arvelee.