Lisää rahaa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseen

Valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä väylien parantamiseen on varattu lisää rahaa 10 miljoonaa euroa. Liikenneyhteyksien parantaminen Metsä Groupin biotuotetehdasta varten on käymässä odotettua kalliimmaksi.

liikenne
Kangasvuoren tunneli
Jarkko Riikonen / Yle

Syy lisärahan tarpeeseen on Äänekosken ja Tampereen välisellä junaradalla ilmenneet ratarakenteiden ja laitteiden korjaustarpeet.

Metsä Groupin Äänekoskelle rakentaman biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseen käytetään kaikkiaan 168 miljoonaa euroa.