Siirtyykö Tampereella rakennus vai tie? Päätöstä siirrettiin vielä

Päätös Tampereen vanhan tavara-aseman siirrosta lykkääntyy vielä. Rakennus aiotaan siirtää suunnitellun Ratapihankadun tieltä purettavan seuraintalo Morkun paikalle. Hankkeen hinnan arvioidaan jo kaksinkertaistuneen 3,2 miljoonaan euroon.

Tampere
Tavara-asema kuvattuna Rongan alikulun suunnalta.
Jussi Mansikka / Yle

Tampereen vanha tavara-asema halutaan siirtää, koska pohjois-eteläsuuntaiseksi pääväyläksi suunniteltu Ratapihankatu kulkisi sen kohdalta. Tavara-aseman uudelta paikalta noin 30 metrin päästä purettaisiin vanha rautatieläisten seuraintalo Morkku.

Alun perin siirtokuluiksi arvioitiin 1,6 miljoonaa euroa. Halvin tarjous siirrosta oli 2,6 miljoonaa, siihen tosin kuuluu jo kunnostustöitä. Nyt asiantuntijakulut ja pilaantuneiden materiaalien käsittely ovat nostamassa hinnan 3,2 miljoonaan.

Tampereen kaupunginhallitukselta pyydetään suostumusta tavoitekustannusten ylittämiseen. Maanantain kokouksessaan kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Seuraavassa kokouksessa, parin viikon kuluttua, kaupunginhallitus todennäköisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tarkennettu juttua 15.8. klo 19.45 : Asia jätettiin pöydälle. Päätös uudelleen valmisteluun lähettämisestä tehdään todennäköisesti seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.. Alkuperäisessä versiossa väitettiin, että asia lähetettiin uudelleen valmisteluun jo nyt.