Yksityisen sektorin keskiansiot miehillä yli 800 e enemmän kuin naisilla

Tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan naisten keskiansio yksityisellä sektorilla on yli 800 euroa vähemmän kuin miehillä. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansio oli 3 574 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Kotimaa
Sadan euron seteleitä
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tilastokeskuksen tuoreen julkaisun mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten keskiansiot ovat miehillä 3 970 euroa ja naisilla 3 150 euroa.

Julkaisun mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli 3 574 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana naisten keskiansiot ovat hiljalleen nousseet 76 prosentista 79 prosenttiin miesten ansioista. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 130 euroa ja korkeimmin ansaitseva kymmenys 5 500 euroa.

Mediaaniansio oli 3 170 euroa. Miesten mediaaniansiot olivat 3 590 ja naisten 2 812 euroa. Mediaaniansio tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Mediaaniansiossa erittäin suurten ansioiden vaikutus on keskiarvoa pienempi ja se kuvaa näin paremmin keskimääräisen palkansaajan ansiotasoa.