Pohjalaismetsiä lannoitetaan reippaasti – suometsät hyötyvät tuhkalannoituksesta

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella on paljon suometsiä, joille lannoitus on erityisen kannattavaa. Puun kasvu voi lannoituksen myötä jopa kaksinkertaistua.

lannoitteet
Nuorta mäntymetsää, jonka kasvu on lisääntynyt tuhkan vaikutuksesta
Tuhkalannoituksen vaikutus näkyy metsäpohjan ja puiden kasvun virkistymisenä.Merja Siirilä / Yle

Pohjalaiset metsänomistajat lannoittavat metsiään keskimääräistä enemmän. Viime vuosina metsäorganisaatiot ovat lannoittaneet enimmillään vuosittain yli 3000 hehtaaria yksityismetsiä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueilla.

Pohjalaisten lannoitusintoa selittänee se, että alueellamme on paljon suometsiä, jotka hyötyvät puuntuhkalannoituksesta. Metsäkeskuksen mukaan soilla lannoitus vähintäänkin kaksinkertaistaa puun kasvun, kangasmetsissäkin kasvu on merkittävää.

Suometsät lannoitetaan yleensä talviaikaan metsätraktorilla. Kangasmetsät puolestaan saavat kemiallisen lannoitteensa yleensä lentoteitse helikopterilla tai lentokoneella.

Johtava asiantuntija Antti Pajula Metsäkeskuksesta muistuttaa, että ennen lannoitusta on puntaroitava kohteen harvennustarve ja soilla ojitus on laitettava kuntoon.