Stora Enson investointi Veitsiluotoon parantaa läheisen merialueen tilaa ja Kemin tehtaan kilpailukykyä

Investointi vähentää merestä happea kuluttavia päästöjä ja parantaa merialueen veden laatua. Investointi myös maksaa itsensä takaisin.

Kotimaa
Kemin Veitsiluodon tehdas.
Risto Koskinen / Yle

Metsäjätti Stora Enso investoi 13 miljoonaa euroa Veitsiluodon sellutehtaaseen. Investointi vähentää jätevesipäästöjä ja parantaa kustannus- ja energiatehokkuutta.

– Tällä investoinnilla parannetaan tehtaan ympäristöpuolta, kertoo tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila.

Investointi tulee näkymään myös läheisessä Perämeressä.

Päästöt alanevat välittömästi, kun investointi otetaan käyttöön.

Juha Mäkimattila

– Kun ruskean massan pesua parannetaan ja valkaisua muutetaan modernimmaksi, niin puun liukeneminen jätevesiin vähenee ja sitä kautta happea kuluttavat päästöt vähenevät. Osaltaan se parantaa merialueen tilaa, joka tälläkin hetkellä on jo hyvä.

Investointi realisoituu vuonna 2017 ja vaikutukset alkavat näkyä ympäristössä välittömästi.

– Päästöt alenevat välittömästi, kun investointi otetaan käyttöön. Näkyvät muutokset merialueen tilassa, jos niitä on normaalielämässä mahdollista nähdä, tulevat ajan myötä, Mäkimattila sanoo.

Investointi parantaa myös kilpailukykyä

Tehtaan investointi tulee pitkällä aikavälillä maksamaan itsensä takaisin.

–Säästöt alkavat juosta sen jälkeen, kun laitteisto on otettu käyttöön eli kemikaalien kulutus ja energian kulutus alenevat ja tehtaan prosessin luotettavuus näiltä osin paranee, jolloin säästöä alkaa syntyä.

Totta kai tällainen investointi tehdään siinä mielessä, että se on kannattava ja sitä kautta parantaa asemia.

Juha Mäkimattila

Taustalla vaikuttavat EU:n tiukkenevat ympäristömääräykset.

– Nämä EU-vaatimukset eivät ole vielä meitä sitovia, mutta tuleva ympäristölupa otetaan käyttöön lähivuosina.

Miljoonasatsaus vankistaa myös Kemin Veitsiluodon tehtaan asemaa.

– Totta kai tällainen investointi tehdään siinä mielessä, että se on kannattava ja sitä kautta parantaa asemia, Mäkimattila sanoo.

Investointi parantaa myös Kemin tehtaan kilpailukykyä Stora Enson muihin yksiköihin nähden, mutta valtaisasta satsauksesta ei ole kysymys.

– Mikä tahansa kustannustehokkuutta parantava investointi parantaa asemia, mutta tässä puhutaan yhdestä prosessin osasta eikä strategisesta muutoksesta, Mäkimattila summaa investoinnin.