Numeroista luopuminen ei hyödytä kaikkia koululaisia - sanallista arviointia ei välttämättä ymmärretä

Koulujen siirtyminen pois numeroarvioinnista herättää myös huolta koululaisten kanssa työskentelevien parissa. Kaikilla oppilailla ei ole valmiuksia ymmärtää sanallisia arviointeja.

Koulutus ja kasvatus
Tyttö tekee matematiikan läksyjä
Anne Rahjola / Yle

Koulujen siirtyminen pois numeroarvioinnista ei ole hyödyksi kaikille opiskelijaryhmille, sanoo pitkään kuraattorina ja maahanmuuttajaperheiden parissa työskennellyt oululainen Helena Tornberg.

Svenska privatskolanin kuraattorina toimiva Tornberg on huomannut numeroarvioinnin palvelevan etenkin epävarmaa, turvatonta ja kriisien keskellä elävää lasta ja nuorta. Tornbergin mukaan hänen kanssaan tekemisissä olevat lapset myös pitävät numeroarvioinnista.

– Lapset kaipaavat selkeämpää arviointia ja tykkäävät siitä, että saavat numeron, vaikka se olisi vähän heikompikin.

Arviointitapa riippuu koulusta

Tänä syksynä kouluissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka kannustaa opettajia numeroarvioinnin sijaan kirjallisen- ja suullisen palautteen antamiseen. Numeroarvosanoista sanalliseen arviointiin siirtyminen riippuu koulusta. Ainoastaan yhdeksännellä luokalla on pakko antaa numerotodistus.

Varsinkin pienten lasten, monikielisten ja kielellisesti hitaammin kehittyvien voi olla vaikeaa ymmärtää sanojen merkitystä.

Helena Tornberg

Tornbergin mukaan numeroarviointi tulisi säilyttää sanallisen arvioinnin rinnalla, sillä monille numeron ymmärtäminen on helpompaa kuin sanojen.

– Varsinkin pienten lasten, monikielisten ja kielellisesti hitaammin kehittyvien voi olla vaikeaa ymmärtää sanojen merkitystä. Mutta pienikin lapsi osaa leikkiä numeroilla ja mitata ja arvioida, mitä se on nollasta kymppiin.

Numerot saavat kiitosta myös ruotsalaisilta

Tornbergillä on kokemusta myös sanallisesta arvioinnista, sillä moni hänen koulunsa lapsi on tullut ruotsista, jossa sanalliset arvioinnit ovat jo käytössä. Myös Oulun Svenska privat skolanissa suositaan sanallista arviointia numeroiden rinnalla, sillä pienessä koulussa on helppo käydä keskusteluja oppimistuloksista oppilaiden ja vanhempien kanssa. Suomalaisten tapa antaa numeroita saa kiitosta.

– Oppilaat sanovat, että Suomen systeemi on ankarampi, mutta samalla kiittävät, ettei jää epäselväksi, että milloin pitää tsempata.

Tornberg uskoo, että sanallisen palautteen jälkeen oppilaiden arvioinneissa palataan jälleen vanhaan viisauteen, eli numeroihin.

– Numerot ovat yleismaailmallinen kieli ja siinä on tuhansien vuosien sopimuksista kyse.