Tytöt ja pojat omaksuvat roolinsa jo ensimmäisillä luokilla – "Ovat jotenkin ymmärtäneet, ettei kuulu osata"

Suomessa on edelleen nähtävillä se, että tytöt hakeutuvat eniten hoitoalalle ja pojat tekniikan sekä liikenteen aloille. Sukupuolinen eriytyminen alkaa asiantuntijoiden mukaan jo lapsuudessa. Uudenlaisen tasa-arvotyön toivotaan poistavan pinttyneitä sukupuoliodotuksia.

Aamu-tv
Hanna Niittymäki ja Hanna Onwen-Huma.
Tasa-arvosta ja sukupuolten moninaisuudesta koulumaailmassa keskustelivat opettaja Hanna Niittymäki Jakomäen peruskoulusta Helsingistä ja sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma.

Vaikka lapsia ei tietoisesti sysätä tiettyjen sukupuoliroolien alle, on eriytyminen nähtävissä esimerkiksi alavalinnoissa. Suomessa on edelleen selkeästi naisten ja miesten aloja. Opetushallituksen mukaan sukupuoliseen tasa-arvoon pitäisi kiinnittää huomiota jo alakoulussa.

– On esimerkiksi tutkittu, että molemmilla sukupuolilla on ensimmäisellä luokalla samanlainen kuva siitä, miten hyvin he osaavat matematiikkaa. Siinä vaiheessa, kun nämä lapset siirtyvät kolmannelle luokalle, tytöt ovat jo jotenkin ymmärtäneet, ettei heidän kuulu osata matematiikkaa, sillä se on poikien juttu, sanoo Ylen aamu-tv:ssä vieraillut ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma Opetushallituksesta.

Onwen-Huma on yksi opetushallituksen julkaisemantasa-arvotyö-oppaan (siirryt toiseen palveluun)kirjoittajista. Kesäkuussa pienenkohun aiheuttanutopas ohjeistaa peruskouluja tasa-arvon edistämisessä. Lain mukaan kaikilla kouluilla tulee olla oma tasa-arvosuunnitelma ensi vuoden alusta lähtien. Oppaan kirjoittajien mukaan käytännössä kyse voi olla hyvin pienistä toimista koulutyön lomassa.

Kaikilla on oikeus määritellä oma sukupuolensa.

Hanna Niittymäki

– Pääviesti on se, että kaikilla on oikeus määritellä itse oma sukupuolensa ja ilmentää sitä haluamallaan tavalla. Kouluissa olisi hyvä ottaa tämä esille ja asettaa lukuvuodelle vaikka pari konkreettista tavoitetta. Yksi sellainen voisi esimerkiksi olla seksuaalisuuteen kohdistuvan nimittelyn kitkeminen, sanoo Jakomäen peruskoulun opettaja Hanna Niittymäki.

– Yläkoulussa puolestaan olisi hyvä käsitellä sitä, mitä sukupuolinen häirintä on ja millaisia keinoja kouluilla on puuttua siihen, lisää Onwen-Huma.

Sukupuoli-identiteetti kehittyy lapsen kasvaessa

Niittymäen mukaan eriytyminen erilaisiin sukupuolirooleihin alkaa jo päiväkoti-iässä ja koulu voi olla se paikka, missä nuori lopulta löytää oman identiteettinsä. Tämän vuoksi sekä Niinimäki että Onwen-Huma näkevät tärkeänä sen, että koulussa voitaisiin myös käsitellä sukupuolen moninaisuutta.

– Nyt on ymmärretty se, että vaikka suurin osa meistä on selkeästi tyttöjä ja poikia, on olemassa myös muunlaisia. Sukupuoli-identiteetin kehittyminen tapahtuu lapsuudessa, ja se saattaa myös vaihdella lapsuuden aikana. Tavoitteena on, että jokainen lapsi saisi olla koulussa sellainen kuin on ja tulla myös hyväksytyksi sellaisenaan, sanoo Onwen-Huma.

Molemmat kiistävät sen, ettei tarkoitus ole tuuppia lapsia seksuaalivähemmistöjen suuntaan, vaan murtaa vanhoja sukupuoliodotuksia sekä edistää sallivampaa ilmapiiriä.

– Nyky-Suomessa esimerkiksi tyttöjen on sallitumpaa olla maskuliinisia, kun taas feministisiä piirteitä osoittavat pojat koetaan jotenkin vaarallisiksi. Selviytyäkseen koulumaailmassa ja kaveriporukassa poikien on mahduttava tietynlaisiin odotuksiin siitä, millainen pojan pitäisi olla, sanoo Onwen-Huma.