Sadevesi huuhtelee koirankakatkin Vesijärveen – uusi varapurkuputki voi pelastaa tilanteen piakkoin

Puhdistetuille jätevesille on rakennettava varaputki pian, sillä nykyinen kalliotunneli on huonossa kunnossa. Samalla putkella keskustasta tulevat, Vesijärveen ravinteita kuljettavat sade- ja sulamisvedet saataisiin johdettua muualle.

Vesijärvi, Lahti
Vettä ryöppyää viemäriin.
Hanna Lumme / Yle

Lahden keskustan sade- ja sulamisvedet johdetaan suoraan Vesijärveen, ja samalla ravinteita kulkeutuu vesistöön esimerkiksi viheralueilta. Vesikuormitusta saatetaan saada karsittua jo parin vuoden päästä.

Vesiensuojelusuunnittelijan mukaan ravinteita kertyy kaupunkikeskustoistakin, mutta esimerkiksi koiransa jätökset maahan jättävä asukas ei välttämättä ymmärrä yhteyttä.

– Moni ei tajua, että hulevedet johdetaan suoraan Vesijärveen ilman käsittelyä, Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen summaa.

Lahti Aqua rakentaa puhdistetulle jätevedelle uuden varapurkuputken Kariniemen puhdistamolta Hennalan alueelle. Varapurkuputkea tarvitaan, koska kalliotunneli, joissa puhdistettu jätevesi nyt virtaa, on jo vanha ja yhä herkempi vioille.

Samaa putkea aiotaan hyödyntää myös hulevesien johtamisessa muualle kuin Vesijärveen.

– Suunnitelma on, että keskustan kahta vesiviemäriä pitkin menevät hulevedet johdettaisiin varapurkuputkea pitkin Hennalan alueelle käsittelyyn, selittää Juhani Järveläinen.

Lähes kymmenes pois fosforipäästöistä

Hennalassa hulevedet käsiteltäisiin luonnonmukaisin keinoin, esimerkiksi suodattamalla kosteikkoalueella. Asiaa viedään eteenpäin taas, kun Hennalaan nousevan uuden asuinalueen suunnittelu etenee syksyllä.

Vedet johdettaisiin varapurkuputkea pitkin Hennalan alueelle käsittelyyn.

Juhani Järveläinen

Hulevesien johtamiseen uuteen paikkaan tarvitaan muun muassa lisäkustannuksia tuovia pumppuja. Tarkoitusta varten haetaan rahoitusta ympäristöministeriöltä ja EU:lta, sillä vesistöjen kunnon kohentaminen on eurooppalainen ja valtiollinen tavoite.

Vesijärven kunto on luokiteltu tyydyttäväksi, ja vesien johtaminen muualle parantaisi vesistön tilaa merkittävästi.

– Enonselän osalta saavutetuksi hyödyksi on arvioitu, että fosforikuormitusta saataisiin vähennettyä noin 8,5 prosenttia, Järveläinen sanoo.