Sinisorsa ja tavi runsastuivat

Merkittävimmistä riistasorsista sinisorsan pesimäkanta runsastui 13 prosenttia ja tavin 11 prosenttia viime vuodesta.

luonto
Tavi
TaviJuha Sulin / Yle

Merkittävimmistä riistasorsista sinisorsan pesimäkanta runsastui 13 prosenttia ja tavin 11 prosenttia viime vuodesta. Luonnonvarakeskuksen tutkijan Jukka Rintalan mukaan sinisorsan kanta on ollut nousujohteinen 1980-luvun puolivälistä alkaen ja melko vakaa 2000-luvun puolivälistä aina vuoteen 2013 saakka.

– Tämän jälkeen kanta on ollut jälleen nousujohteinen päätyen nyt selvästi yli 2000-luvun keskimääräisen tason. Tavallista leudompi viime talvi selittänee talvikuolleisuuden pienenemisen kautta nyt havaittua parimäärän kasvua, Rintala sanoo.

Pitkään taantuneen, uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokitellun, haapanan kanta puolestaan heikkeni neljä prosenttia. Telkän parimäärä pysyi viime vuoden tasolla. Harvalukuisista puolissukeltajasorsista lapasorsan ja erittäin uhanalaisen heinätavin kannat supistuivat noin neljänneksellä.

Taantumisen taustalla rehevöityminen

Useiden vesilintulajien taantumisen taustalla on osaltaan vesistöjen pitkään jatkunut rehevöityminen, mikä heikentää vesilintujen ravinnonhankintamahdollisuuksia.

– Liika rehevöityminen johtaa vesilintujen ravintona käyttämien kasvien ja pohjaeläinten vähenemiseen. Karujen järvien vesilinnuilla menee sen sijaan paremmin kuin rehevien järvien vesilinnuilla, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Sinisorsan, tavin ja haapanan poikastuotossa ei tapahtunut oleellista muutosta viime vuoteen nähden: lajeittain poikasten kokonaismäärä väheni 5–13 prosenttia. Myös telkän poikastuotto pysyi melko vakaana, sillä kasvua tuli kuusi prosenttia.

Vesilintujen metsästyskausi alkaa (siirryt toiseen palveluun) lauantaina 20. elokuuta kello 12.