Analyysi: Vanhuuseläkkeelle jää yhä 55-vuotiaita opettajia ja 52-vuotiaita rajavartijoita – mikä on 35-vuotiaan eläkeikä?

Kunnilla ja valtiolla on töissä 26 430 ihmistä, joiden eläkeikä on alle 63 vuotta, eivätkä he kaikki ole sotilaita.

Kotimaa
grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Meidän 30–40-vuotiaiden kesken on ihan tavallista heittää vitsiä siitä, että siinä vaiheessa, kun me jäämme eläkkeelle, vanhuuseläkeikä on varmaan 70.

Nyt kannattaa nielaista. Se ei nimittäin olekaan vitsi, vaan täyttä totta!

Me voimme jäädä vanhuuseläkkeelle käytännössä jopa 15 vuotta myöhemmin kuin nyt eläkkeelle jäävät kollegamme – riippuu ammatista.

Haetaan perspektiiviä historiasta. Kymmeniä vuosia sitten tehdyt poliittiset päätökset takaavat edelleen tuhansille vanhuuseläkkeelle jääville niin alhaiset eläkeiät, ettei 20- tai 30-vuotias uskalla niistä haaveillakaan.

grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Alle 60-vuotiaana eläkkeelle

Otetaan esimerkkejä. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle jäi 55-vuotiaana yhdeksän peruskoulun- tai lukion opettajaa, kertovat Kevan tilastot.

Alle 60-vuotiaana jäi vanhuuseläkkeelle kunnista ja valtiolta viime vuonna yhteensä 685 ihmistä. Sotilaiden lisäksi heidän joukossaan oli muun muassa lastenhoitajia, palomiehiä, vanginvartijoita, erityisopettajia, tulli- ja rajavirkamiehiä, mielenterveyshoitajia ja varastonhoitajia.

Olennaista on nyt huomata, että kyseessä ovat nimenomaan vanhuuseläkkeelle jääneet ihmiset eli ihmiset, joiden katsotaan tehneen töitä riittävän vanhoiksi eläkettä saadakseen. Heidän kohdallaan eläkkeen perusteena ei siis ole esimerkiksi sairaudesta johtuva työkvyttömyys. He siirtyvät eläkkeen maksajista eläkkeen saajiksi nykymittapuulla melko varhain.

Alle 60-vuotiaana eläkkeelle jäävien määrä pienenee koko ajan, koska eläkeikää on pikkuhiljaa yritetty nostaa.

Alhaiset ammatilliset eläkeiät lakkautettiin pääosin jo vuonna 1989 eli sen jälkeen esimerkiksi kunnalla ja valtiolla aloittaneet ovat pääosin olleet normaalin eläkelainsäädännön piirissä.

Edelleen kunnilla ja valtiolla on töissä kuitenkin Kevan tilastojen mukaan yhteensä 26 430 ihmistä, joiden eläkeikä on alle 63 vuotta. Heistä noin 10 000 on töissä Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Sotilailla ja presidentillä omat säännöt

Oma lukunsa ovat Puolusvoimat ja Rajavartiolaitos, joissa eläkeikä on yhä noin 10–18 vuotta alempi kuin muilla aloilla.

Sotilaita ja rajavartioijoita jää yhä eläkkeelle 52-vuotiaina.

Ensi vuonna voimaan tuleva eläkeuudistus nostaa heidän vanhuuseläkeikänsä ensin nykyisestä 55:stä ensin 57:ään ja sitten pikkuhiljaa sen yli. Näköpiirissä ei ole aikaa, jolloin sotilailla ja rajavartioilla olisi sama vanhuuseläkeikä kuin muilla.

Sotilaiden lisäksi toinenkin ammattiryhmä on eläkeasioissa ihan omassa luokassaan: presidentit.

Presidentti saa kerrytettyä täyden karttuman (60 prosenttia palkkiosta) kuudessa työvuodessa. Lisäksi hän voi jäädä eläkkeelle milloin tahansa, eikä hänen tarvitse maksaa eläkkeestään veroja.

Muilla aloilla eläkeikä nousee vuoteen 2027 mennessä 63 vuodesta 65 vuoteen ja – tämä on tärkeää huomata –pikku hiljaa reilusti sen yli.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja sidotaan nimittäin eliniän odotteen muutokseen vuodesta 2030 alkaen.

Eduskunta hyväksyi lain marraskuussa 2015. Syitä vanhuuseläkeiän alarajan nostoon on oikeastaan tasan yksi: rahat eivät riitä.

Näin eläkeikä nousee 35-vuotiaalla

Jos olet nyt 35-vuotias eli syntynyt vuonna 1980 alin mahdollinen vanhuuseläkeikäsi tulee nykyisten ennusteiden mukaan olemaan 66 vuotta ja 7 kuukautta, mutta jos haluat eläkkeen täysimääräisenä, aletaan lähestyä jo sitä 70:ää vuotta.

35-vuotiaan tavoite-eläkeikä on 69 vuotta ja 3 kuukautta. 70 vuotta ei olekaan siis mikään vitsi, vaan täyttä totta.

On toki mahdollista, että eläkejärjestelmää muutetaan vielä moneen otteeseen ennen kuin 35-vuotias on 69 vuotta ja 3 kuukautta, mutta tällä hetkellä tämä eläkeikä on paras mahdollinen arvio, jonka mukaan kannattaa elää.

35-vuotiaalla on siis työuraa jäljellä vielä yli 34 vuotta!

Vastaavasti 45-vuotiaan tavoite-eläkeikä, jolloin eläkkeen saa täysimääräisenä, on 67 vuotta 11 kuukautta ja 25-vuotiaan 70 vuotta ja 11 kuukautta. Oman eläkeikäsi voit tarkistaa täältä (siirryt toiseen palveluun) Eläketurvakeskuksen laskurilla.

Jokaisen aikuisen suomalaisen kannattaa nyt miettiä, miten pääsee töihin ja miten jaksaa siellä suurin piirtein 65-75-vuotiaaksi.

Tai sitten voi miettiä, miten voisi olla niin onnekas, että saisi jatkaa töitä innoissaan ja onnellisena vaikkapa 72-vuotiaaksi.

Jos eläkeikäänsä ei voi valita, asenteensa ainakin voi.