Hakkuukohun keskellä ollut Ärjänsaari tarjouskaupassa – "Menee kaupaksi hyvin nopeasti, tai sitten ei ollenkaan"

UPM julkaisi torstaina uusia metsäsijoituskohteita. Yksi niistä on Ärjänsaari. Myytipäällikkö Riitta Väisäsen mukaan saari voi mennä kaupaksi nopeasti tai sitten ei ollenkaan.

luonto
Ärjänsaari Oulujärvessä
Tenho Tornberg

Jokaisella on mahdollisuus hankkia tarjouskilpailun kautta saari hiekkarantoineen keskeltä Oulujärveä. UPM julkaisi torstaina myyntiin uusia metsäsijoituskohteita, joista viisi sijaitsee Kainuussa. Yksi kiinnostavimmista kohteista on luonnonkauniiksi kehuttu Ärjänsaari, joka nousi talvella otsikoihin UPM:n tekemien hakkuiden takia.

Kohteiden myynnistä vastaava UPM:n myyntipäällikkö Riitta Väisänen ei lähde vielä spekuloimaan, kuinka korkealle saaren hinta voi kohota.

– Se jää nähtäväksi. Totta kai odotetaan, että joku olisi siitä kiinnostunut. Toivomme mahdollisimman paljon hyviä tarjouksia, Väisänen tyytyy toteamaan.

Toivomme mahdollisimman paljon hyviä tarjouksia.

Riitta Väisänen

Kaikkien kohteiden myyntiprosessi on kaksivaiheinen. Ostajat tekevät kohteista ensin alustavat, ei-sitovat tarjoukset 4. syyskuuta mennessä.

Tarjonneista valitaan neuvottelukumppaneita jatkoneuvotteluja ja toista tarjouskierrosta varten.

Ärjänsaaren myytävä pinta-ala, 273,47 hehtaaria, käsittää saaren sekä mantereessa olevan sataman. Väisäsen mukaan metsätilojen myynti tarjouskilpailun kautta on yleistä.

– Olemme myyneet arvokkaimpia kohteita vuodesta 2009 asti tällaisen kaksivaiheisen prosessin kautta.

"Tavattoman erityinen kohde"

Väisäsen mukaan Ärjänsaari poikkeaa varsinaisista metsäsijoituskohteista muun muassa siinä, että saaressa on enemmän muita kuin hakkuuseen liittyviä arvoja.

– Saaren metsiä käsitellään Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti, Väisänen sanoo.

Osa suunnitelman hakkuista on toteutunut ja osa vielä toteuttamatta.

Hakkuuoikeudet ja -mahdollisuudet perustuvat myös hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Ärjä on Natura-aluetta, joka ei sinällään rajoita hakkuita.

Riitta Väisänen

– Lisäksi Ärjä on Natura-aluetta, joka ei sinällään rajoita hakkuita. Naturan luontotyyppi ja suojeluperuste määrittävät mitä alueella voi tehdä, Väisänen huomauttaa.

Myyntipäällikkö muistuttaa, että Ärjässä on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, muinaismuistoja ja pohjavesialuetta.

– Ne tekevät saaresta tavattoman erityisen kohteen.

Väisäsen mukaan uuden omistajan täytyy selvittää alueen rakennusoikeus kaavoituksen kautta, mikäli ajatuksena on rakentaa saareen. Olemassa on jo yksi osayleiskaava, jossa on tarkasteltu matkailu- ja majoitusalueitten rakennusoikeutta.

Kaupaksi nopeasti, tai ei ollenkaan

Myyntipäällikkö Riitta Väisänen ei lähde nimeämään saarelle parasta mahdollista omistajaa.

– Sitä meidän on mahdotonta sanoa. Toivomme omistajaa, joka ymmärtää saaren ainutlaatuisuuden ja arvon sekä pystyy kehittämään saarta omien tarpeittensa pohjalta, Väisänen luonnehtii.

Myös myyntiaika jää nähtäväksi.

– Voi olla, että se menee kaupaksi hyvin nopeasti, tai sitten ei ollenkaan. Kaikki vaihtoehdot ovat olemassa.