Kittilä maksaa laittomasti irtisanotulle kunnanjohtajalle 135 000 euroa

Kittilän kunta aikoo maksaa laittomasti irtisanotulle kunnanjohtajalle Anna Mäkelälle runsaat 135 000 euroa. Mäkelä saa maksun, jos hän irtisanoutuu Kittilän kunnanjohtajan virasta.

Kotimaa
Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä
Kittilän kunta

Summassa on mukana 18 kuukauden palkka sekä Mäkelän asiamiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Summasta virkasuhteen päättymisen johdosta maksettava korvaus on vajaat 120 000 euroa.

Kittilän kunta ja Anna Mäkelä ovat neuvotelleet sovusta viime kuukaudet. Kittilän kunnanvaltuusto asetti viime helmikuussa toimikunnan hieromaan sopua Mäkelän kanssa.

Korkein hallinto-oikeus totesi kesäkuun alussa Mäkelän irtisanomisen lainvastaiseksi.

Kittilän kunnanvaltuusto irtisanoi Mäkelän äänestyksen jälkeen marraskuussa 2014. Perusteena oli se, että Mäkelä oli menettänyt valtuuston luottamuksen.

Sovintosopimuksen mukaan kunnanvaltuuston enemmistön ja Mäkelän välit ovat sellaiset, että hänen palaaminen virkaansa ja viran hoitaminen menestyksellisesti olisi "haasteellista".

Soputoimikunta ei yksimielinen

Sopimuksessa lukee, että Kittilän kunta ja Mäkelä ilmoittavat, että sopimuksen taustalla on kummankin osapuolen tahto lopettaa kesken olevat irtisanomista ja siihen liittyviä asioita koskevat osapuolten erimielisyydet. Asian sopiminen on molempien kannalta "tarkoituksenmukaisin vaihtoehto". Osapuolet toteavat, että asian sopimisella ei puolin eikä toisin oteta kantaa kunnanjohtajan irtisanomista koskevan päätöksen perusteisiin tai niiden lainmukaisuuteen.

Sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan Mäkelän virkasuhteeseen tai sen päättymiseen liittyen toisiaan kohtaan muita vaatimuksia, paperissa todetaan.

Sopua hieronut, Kittilän kuntapäättäjistä koostuva toimikunta ei ollut täysin yksimielinen. Toimikunnan jäsen Esa Ylläsjärvi (vas.) esitti, ettei neuvoteltua sopimusta hyväksytä. Ylläsjärvi toivoi Mäkelän palaavan kunnanjohtajaksi Kittilään. Muut toimikunnan jäsenet eivät kuitenkaan kannattaneet Ylläsjärven ehdotusta, joten se raukesi kannattamattomana.

Sopimus vaatii Kittilän kunnanvaltuuston hyväksynnän. Sitä ennen asia on Kittilän kunnanhallituksen käsiteltävänä ensi maanantaina.