”Kyllä tässä maisema muuttuu”, sanoo työmaapäällikkö Loikkanen – Laitaatsalmen näköalaa kehystävät kohta sillat

Savonlinnan Patterinmäeltä etelään avautuu näkymä Laitaatsalmeen ja vanhalle telakka-alueelle. Parin vuoden päästä maisema edelleen näkyy, mutta sitä kehystävät korkeat sillat. Sillan kannelta, kolmenkymmenen metrin korkeudesta avautuu sitten ihan uusia maisemia.

Tämä maisema Laitaatsalmessa näkyy pian siltojen alitse. Kuva: Paavo Koponen, Yle

Maisema Savonlinnan Laitaatsalmen rantamilla on jo alkanut muuttua. Yli satavuotiaalle ratalinjalle tulee siltatyömaata väistävä kiertotie. Se alta itärannalta louhitaan kalliota ja länsirannalla alkavat täyttötyöt. Kiertotien valmistuttua alkaa tielinjan nosto ja siltapenkereiden teko.

Laitaatsalmeen länsipuolen maisemassa tielinja nousee metrikaupalla koko näkyvällä matkalla ja siltapenger peittää näkymää. Kuva: Paavo Koponen, Yle

Ensi kesänä valetaan siltaa. Työmaa on kaksi kilometriä pitkä ja siitä siltojen osuus on puoli kilometriä. Siltoja tule kaksi rinnakkain. Ensin rakennetaan eteläinen silta, johon tulee myös kevyen liikenteen väylä ja hissit. Kahden vuoden aikana Laitaatsalmeen tehdään laivaliikenteelle uusi syväväylä. Hintaa kertyy kolmisenkymmentä miljoonaa euroa.

Kuva: Yle / Paavo Koponen

– Kyllä tässä maisema muuttuu. Patterinmäen rinteestä näkyy edelleen Laitaatsalmelle, mutta siltojen ali. Siltojen alla pääsee yhä salmen rantaan. Tuonne länteen päin näkyy sitten tosin vain tien penkka, kuvailee Destian työmaapäällikkö Aki Loikkanen.

Uusilta silloilta näkymät ovat vastaavasti avarammat. Sillan korkeus ylittää nykyisen maisena korkeimmatkin kohdat.

– Tuo telakan vanha tiilinen voimalaitos jää paikalleen. Sillan kansi on siinä savupiipun huipun tasalla jo nousee siitä eteenpäin vielä vähän korkeammalle. Siitä voi arvioida siltojen kokoa, Aki Loikkanen opastaa.

Laitaatsalmen työmaa vie kuusisataa vuotta, miestyönä mitaten

Laitaatsalmen työmaa alkoi noin kymmenen henkilön voimin. Väkimäärä työmaalla kasvaa viikko viikolta. Lopulta vahvuus on seitsemänkymmentä työntekijää, mikä savutetaan vuodenvaihteen tienoilla.

– Tässä työmaalla tehdään noin kaksisataa henkilötyövuotta. Välilliset vaikutukset ovat jopa kaksinkertaiset, eli kaikkiaan kertyy kuusisataa henkilötyövuotta. Aki Loikkanen laskee.

Liikenneviraston arvion mukaan tämän kaltaisilla työmailla yli 80 % työstä koituu omalle alueelle. Osuus korostuu, kun tehdään betonisiltaa. Myös työmaapäällikkö laskee sen varaan.

Paikallista työtä käytetään mahdollisimman paljon, sanoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Kuva: Paavo Koponen, Yle

– Mahdollisimman paljon käytetään paikallista työtä. Tietysti jos on erikoisempi työ, kuten muottitimpurit ja raudoittajat tai tämän typpinen työ, niin joudutaan ottamaan ulkopuolelta. Nytkin on kaksi paikallista kuorma-autoa ja yksi työkone ja toinenkin työkone on sadan kilometrin säteeltä, sanoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen.

Ja paikallinen mies on työmaapäällikkö itsekin, tuolta Haapakallion puolesta.