Kemissä ekaluokkalaiset saavat enemmän opetusta kuin muissa Meri-Lapin kunnissa

Kemissä tarjotaan ekaluokkalaisille 20 viikkotuntia, kun muissa kunnissa viikkotuntumäärä on tuntia vähäisempi. Lukuvuoden aikana ekaluokkalaiset saavat Kemissä yhteensä kaksi viikkoa enemmän opetusta kuin alueen muut ykkösluokkalaiset.

Ensimmäinen luokka
Oppilas kirjoittaa liitutaudulle.
Yle

Kemi tarjoaa ainoana merilappilaisena kuntana ekaluokkalaisilleen opetusta yli lain asettaman minimituntimäärän.

Kemissä ekaluokkalaisten viikkotuntimäärä on 20 tuntia, mikä on tunti enemmän kuin muissa Meri-Lapin kunnissa.

Esimerkiksi Syväkankaan koulussa tunti käytetään matematiikkaan tai äidinkieleen.

– Käytännössä olemme tehneet linjauksen, että ylimääräinen tunti lisää perusopetuksen määrää, Syväkankaan koulun rehtori Susanne Nyman kertoo.

Lukuvuoden aikana ylimääräisiä tunteja tulee kaikkiaan 38 eli kemiläiset ekaluokkalaiset saavat lukuvuoden aikana yhteensä kaksi viikkoa enemmän opetusta kuin alueen muut ykkösluokkalaiset.

– Ja kun on näitä jakotunteja, missä on pienempi ryhmäkoko, niin tavallaan oppiminen syventyy ja jokainen saa yksilöllisempää ohjausta. tämmöinen etumatka on sitten aika paljon suurempi, varsinkin tässä tärkeässä alkuvaiheen opetuksessa, Nyman jatkaa.

Pieni luokka ei aina ole paras vaihtoehto

Meri-Lapissa ekaluokkalaisten luokkakoko vaihtelee alun toistakymmenestä oppilaasta aina yli 30 oppilaan luokkaan. Tavanomaisin luokkakoko on runsaat 20 oppilasta.

Tänä syksynä esimerkiksi Sauvosaaren koulussa on ekaluokalla vain 13 oppilasta. Koulunjohtaja Heli Veijolan mukaan pieni luokka ei ole aina paras mahdollinen vaihtoehto.

– Että kaikille löytyisi kaveri ryhmätöihin, peleihin ja leikkeihin, niin oppilaita pitää kuitenkin jonkun verran olla. Olen kuitenkin ajatellut, että nautitaan nyt siitä, että on pikkuisen enemmän aikaa oppilaille, Veijola toteaa.

Lisäksi liian pieni luokka aiheuttaa sen, että jakotunteja ei ole käytettävissä samalla tavoin kuin isommissa luokissa.

Esimerkiksi 13 oppilaan luokka opiskelee koko ajan samalla oppilasvahvuudella, mutta ylli 20 oppilaan ryhmä voi puolestaan saada jakotunteja, jolloin luokka puolitetaan tietyillä oppitunneilla.

– Vaikka ryhmäkoko olisi suuri, niin jakotunneilla sitten tasataan oppimismahdollisuuksia. Jakotuntien aikana oppilas saa tavallaan enemmän opetusta ja yksilöllistä ohjausta, syväkankaan koulun rehtori Susanne Nyman sanoo.

Yhtäaikaisopetuksessa iso luokka

Takajärven koululla on tänä syksynä perustettu ekaluokkalaisista 33 oppilaan suurluokka. Oppilaita ei enää jaeta rinnakkaisluokkiin vaan kaikki opiskelevat samassa ryhmässä ja heitä opettaa kaksi opettajaa, yksi koulunkäynnin ohjaaja ja osalla tunneista mukana on vielä erityisopettaja.

– Opettajat voivat joustavasti jakaa porukkaa pienempiin ryhmiin, jopa neljälle aikuiselle. Tällä järjestelyllä voimme antaa oppilaille enemmän henkilökohtaista ohjausta ja aikuisen aikaa, Takajärven koulun rehtori Piia Hulkkonen kuvaa.