Terrafamen vesien lisäjuoksutuksista tutkintapyyntö poliisille

Sotkamon nikkelikaivosta pyörittävän Terrafamen lisäjuoksutukset joulukuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 ylittivät ympäristöluvan asettamat päästökiintiöt.

Kotimaa
Terrafamen lippuja salossa.
Julia Sieppi / Yle

Valtion kaivosyhtiö Terrafame kertoo, että sen tekemistä vesien lisäjuoksutuksista on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Tutkintapyyntö liittyy lisäjuoksutuksiin Sotkamon kaivosalueelta joulukuussa 2015 ja huhtikuussa 2016. Terrafame juoksutti vesiä enemmän kuin ympäristöluvan vuosikiintiöt olisivat sallineet.

Terrafamen mukaan lisäjuoksutuksiin täytyi ryhtyä patoturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien ympäristövahinkojen estämiseksi. Yhtiö pitää tutkintapyyntöä perusteettomana.

Terrafame sanoo voineensa juoksuttaa vesiä suunniteltua vähemmän, koska Vaasan hallinto-oikeus puolitti kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken sulfaattikiintiön syyskuussa.

Terrafamen mukaan oikeuden päätös sekä poikkeuksellisen runsaat sateet ja lumien äkillinen sulaminen johtivat lisäjuoksutusten tarpeeseen joulukuussa. Huhtikuun lisäjuoksutukset taas johtuivat yhtiön mukaan siitä, että vesivarastot olivat kriittisen täynnä jo ennen kevättulvia.

Lisäjuoksutusten vuoksi ympäristöluvassa määritellyt sulfaatin, natriumin ja mangaanin vuosikiintiöt ylittyivät, Terrafame kertoo.

Terrafame aloitti entisen Talvivaaran kaivoksen ylösajon viime vuoden elokuussa.