Peliriippuvaisille parempi hoito PET-kuvausta hyödyntämällä

PET-kameroiden huipputarkka tekniikka auttoi tutkimuksessa. Turun PET-keskuksessa on tehty aiemminkin erilaisia tutkimuksia peliriippuvaisille.

positroniemissiotomografia
Peliriippuvuus
YLE

PET-kuvausta voi hyödyntää peliriippuvaisten hoidossa, toteaa turkulaistutkija Jarkko Johansson väitöskirjassaan. Johanssonin tutkimuksen mukaan PET-laitteilla saadaan tarkempia tuloksia, joita voidaan hyödyntää peliriippuvaisten lääkehoitoa ja käyttäytymisterapioita edelleen kehitettäessä.

PET-kuvauksessa kuvattavalle henkilölle annetaan radioaktiivista merkkiainetta. Erikoiskamera muodostaa kolmiulotteisen kuvan aineen jakaantumisesta elimistössä.

PET-kuvausta käytetään yleisesti esimerkiksi syöpätautien alalla, mutta sitä voitaisiin käyttää myös paljon nykyistä laajemmin esimerkiksi riippuvuuksien tutkimuksessa.

PET-kuvauksen ajallista ulottuvuutta hyödynnetty

Matematiikan alan filosofian maisteri Jarkko Johansson selvitti väitöskirjassaan PET-kuvauksen mahdollisuuksia aivojen välittäjäainetutkimuksessa. Hän teki tutkimuksensa Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopistoon kuuluvan PET-keskuksen yhteistyönä.

– On yllättävää, kuinka vähän PET-kuvauksen mahdollisuuksia on hyödynnetty esimerkiksi addiktioiden tai psykiatristen sairauksien tutkimuksessa. Tällaisissa tutkimuskohteissa keskeistä on osata käyttää oikein PET-kuvauksen ajallista ulottuvuutta. Tuhansien tehtyjen PET-tutkimusten joukossa on vain muutamia pioneeritöitä aiheesta, toteaa Jarkko Johansson yliopiston lähettämässä tiedotteessa.

Johanssonin tutkimustulosten avulla voidaan edistää PET-kuvauksen hyödyntämistä nimenomaan ajallisesti herkissä tutkimusasetelmissa, joissa pyritään mittaamaan nopeita muutoksia aivojen välittäjäainejärjestelmän toiminnassa, kuten vaikkapa peliriippuvaisten ajallisia dopamiini-välittäjäaineen vasteita hedelmäpeliä tai nettipokeria pelattaessa.

– Parhaassa tapauksessa entistä tarkemmat tutkimustulokset voivat olla suoraan hyödyksi esimerkiksi riippuvaisille suunnattua lääkkeellistä hoitoa sekä käyttäytymisterapioita edelleen kehitettäessä, Johansson sanoo.

Jarkko Johanssonin väitöskirja tarkastettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa. Johansson työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhdessä hallinnoimassa Turun PET-keskuksessa.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote