Raumalla herätellään toiveita henkilöjunaliikenteen avaamisesta

Raumalla suunnitellaan selvitystä Rauman-junaradan henkilöliikenteen avaamisesta uudelleen. Asiasta aiotaan teettää selvitys.

liikenne
Taajamajuna.
Petri Lassheikki / Yle

Rauman kaupunki herättelee taas toiveita junaradan matkustajaliikenteen avaamisesta. Kaupunginjohtaja Kari Koski ja suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä esittävät uutta selvitystä henkilöliikenteen avaamisesta.

Kaupungin johto esittää 21 500 määrärahan myöntämistä, jotta kaupunki voisi tilata VR Trackilta, Linea Konsulteilta ja Waystep Consultingilta selvityksen henkilöliikenteestä. Sama ryhmä on tehnyt vastaavan raportin vuonna 2011.

Vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan matkustajamäärä jäisi junavuoroa kohden 14–20 matkustajaan eli vuositasolla 70 000–100 000 matkustajaan. Junakaluston käyttöaste jäisi tuolloisen selvityksen perusteella hyvin alhaiseksi eli vain noin 10 prosentin tasolle.

Uusi seisake – lisää kulkijoita?

Raportti on esityksen mukaan syytä päivittää, koska liikenne- ja viestintäministeriö tarkastelee rautateiden velvoite- ja ostopalvelusopimuksia loppuvuonna ja ensi vuoden alussa.

Rauman kaupunki pohtii, että uusi rautatiepysäkki voisi olla Leikarin market-alueen lähellä. Sen sijainti olisi kaupungin mukaan parempi kuin aiempi rautatieasema, joten yhteysvälille voitaisiin saada edelliseen selvitykseen verrattuna lisää matkustajia. Juna voisi pysähtyä myös Kiukaisissa.

Rauman rautatien henkilöliikenne on loppunut 80-luvun lopussa. Sen jälkeen junamatkustajia on kuljetettu vielä 2000-luvulla Raumalle Kokemäeltä linja-autolla. Kokemäellä pysähtyy Tampere–Pori-väliä kulkeva juna.