1. yle.fi
  2. Uutiset

Maksuhäiriömerkintä voi kariuttaa vakuutushaaveet – "Jos jotain sattuu, on se katastrofi"

Maksuhäiriömerkintä ei automaattisesti ole eikä edes saa olla este vakuutuksen myöntämiselle. Vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin kieltäytyä antamasta vakuutusta, jos ne arvioivat, ettei asiakas pysty hoitamaan maksuja tulevaisuudessa.

Kotimaan uutiset
Maksukehotus.
Mattilan mukaan raha-asioissa epäonnistumiseen liittyy suurta häpeää.Tiina Jutila / Yle

Yhä useammalla suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Kesäkuussa rikottiin uusi ennätys, kun merkinnän saaneiden määrä nousi yli 370 000:n. Vaikka luottotietonsa menettäneiden suomalaisten määrän ennustetaan kasvavan entisestään, on vakuutusten saaminen maksuhäiriömerkinnän kanssa eläville edelleen vaikeaa, kerrotaan Takuu-Säätiöstä.

Finanssialan keskusliitto on ohjeistanut, että maksuhäiriömerkintä ei itsessään saa olla syy olla myymättä vakuutusta. Vakuutusyhtiöt voivat silti asiakkaan maksukykyyn vedoten kieltäytyä antamasta vakuutusta. Jos vakuutus kuitenkin heltiää, voi yhtiö näissä tapauksissa vaatia maksuja maksettavaksi vuodeksi etukäteen.

Jos vakuutussopimus on jo olemassa, kun maksuhäiriömerkintä tulee, ei sitä saa irtisanoa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että vakuutusmaksut maksetaan edelleen ajallaan. Uuden vakuutuksen saamisessa voi sen sijaan tulla ongelmia.

Eniten huolta aiheuttaa kotivakuutus

Liikennevakuutus on ainoa lakisääteinen vakuutus, joka kaikkien vakuutusyhtiöiden on pakko asiakkaalleen myöntää. Kaikki muut vakuutukset kotivakuutuksesta sairaus- ja tapaturmavakuutuksiin ovat vapaaehtoisia.

On tapauskohtaista, myydäänkö maksuhäiriömerkinnän saaneelle henkilölle vakuutuksia. Vakuutusyhtiöiden mukaan lievien maksuhäiriöiden ei pitäisi olla este vakuutuksen myöntämiselle. Sen sijaan vakavat merkinnät voivat muodostua esteeksi etenkin silloin, jos niitä on tullut toistuvasti. Ongelma ei kosketa välttämättä yksin maksuhäiriön saanutta vaan myös hänen lähipiiriään esimerkiksi silloin, kun vanhempi ei saa ostettua vakuutusta lapselleen.

Takuu-Säätiöstä kerrotaan, että eniten kyselyitä tulee kotivakuutuksen ottamisesta. OP-ryhmän maakunnallisten henkilöasiakkaiden vahinkovakuutuksista vastaavan johtajan Jukka Lappalaisen mukaan vakuutus pyritään aina myöntämään myös niille, joilta maksuhäiriömerkintä löytyy. Jos kyse on vakavasta häiriöstä, asiakasta pyydetään tekemään yhtiölle selvitys tilanteestaan ennen päätöstä.

– Jos tiedossa olevilla perusteilla voidaan olettaa, että vakuutusmaksuja ei pystytä maksamaan, siinä tapauksessa vakuutusta ei myönnetä.

Ifin yleislinjana on, että lievät maksuhäiriöt eivät saisi olla este vakuutuksen saamiselle. Vakuutusjohtaja Mika Viipurin mukaan vakavien häiriöiden kohdalla vakuutuksen myöntäminen on hankalampaa. Myös LähiTapiola palveluiden kehittämispäällikkö Timo Ekholm korostaa, ettei maksuhäiriömerkintä ole automaattisesti este vakuutuksen hankkimiselle.

“Toisen luokan kansalaisia”

Luottotiedottoman mahdollisuuden löytää vuokra-asunto ovat usein jo lähtökohtaisesti hankalat. Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää kotivakuutusta on Takuu-Säätiön viestintäpäällikön Minna Mattilan mukaan iso ongelma eikä vähiten siksi, että vuokranantajat vaativat usein vuokralaiselta kotivakuutuksen ottamista. Jos sitä ei saa, voi sopiva asunto mennä sivu suun.

– Ne joilla on maksuhäiriömerkintä kokevat aidosti olevansa toisen luokan kansalaisia. Häpeä, joka raha-asioissa epäonnistumiseen liittyy, on todella suuri. Kun nämä ihmiset lähtevät hakemaan vakuutusta, tarvitaan todennäköisesti sinnikkyyttä, että he saavat puhuttua itselleen kotivakuutuksen.

Mattilan mukaan ongelmia esiintyy siitä huolimatta, että vakuutusyhtiöt sanovat, etteivät vähäiset maksuhäiriömerkinnät vaikuta vakuutuksen saamiseen. Hän miettii, onko yhtiöillä aikaa tai edes halua paneutua asiakkaan tilanteeseen.

– Tulee mieleen, että onko tällainen vakuutusasiakas vähän niin kuin huono asiakas, kun kotivakuutus on yleensä hinnaltaan vähäinen ja tiedetään, että hänelle ei kannata muita vakuutuksia myydä.

OP:n Lappalaisen mukaan kaikkia asiakkaita kohdellaan samanarvoisesti ja asiakkaan tilanne pyritään aina huomioimaan mahdollisimman hyvin. Hänen mukaansa pääsääntöisesti kotivakuutus myönnetään, jos asiakas pystyy maksamaan maksut kerralla vuodeksi etukäteen.

LähiTapiolassa ennakkomaksun käyttäminen on toistaiseksi ollut vähäistä. Ifin Viipuri kertoo, ettei yhtiöllä ole toistaiseksi ollut käytössä sitä käytäntöä, että maksuja maksettaisi etukäteen.

Mattila myöntää, että vakuutusyhtiöiden on mahdoton yhden merkinnän pohjalta tehdä päätelmiä siitä, onko kyse vähäisestä vai vakavasta taloudellisesta ongelmasta. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että tilastojen valossa yhtä merkintää seuraa usein toinen, kolmas ja niin edelleen.

– Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi kotivakuutusta ei saisi, jos pystyy maksamaan vakuutuksen etukäteen, Mattila sanoo.

Merkinnän pelko voi ajaa velkakierteeseen

Mattilan mukaan ihmiset toivovat, että joku toinen voisi ottaa heille kotivakuutuksen. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä vakuutukset ovat henkilökohtaisia ja vakuutuksen ottajan tulee olla kirjoilla vakuutetussa asunnossa. Näin ollen esimerkiksi vanhempi tai vuokranantaja ei voi ottaa omillaan asuvalle luottotiedot menettäneelle nuorelle kotivakuutusta.

Jos samassa taloudessa asuva kumppani ei maksuhäiriömerkinnän vuoksi saa ostettua kotivakuutusta, riittää, että toinen osapuoli ostaa yhteiselle taloudelle vakuutuksen. Kaverin kanssa asuessa tämä ei onnistu.

– Sitten jos jotain sattuu, eikä vakuutusta ole, on se asukkaalle katastrofi. Silloin jo ennestään velkaantuneen henkilön tilanne heikkenee entisestään.

Mattila pitää kohtuuttomana sanktioita, joita luottotiedot menettäneelle ihmiselle kertyy. Hänen mukaansa tilanne on siinäkin mielessä ongelmallinen, että maksuhäiriömerkintää pelätään nykyään niin paljon, että jatketaan mieluummin velkakierrettä kuin haetaan apua.

– Yksi yleinen ilmiö on se, että pariskunnat, joilla on taloudellisia vaikeuksia, ottavat velat vain toisen nimiin. Jos niistä ei selviydytä, vain toisen luottotiedot menevät. Tämä on älytöntä sillä jos tulee ero, kaikki yhteiset velat ovat toisen nimissä.

Muutosta kaivataan

OP:n Lappalaisen mukaan tulevaisuudessa olisi mahdollista miettiä uusia vaihtoehtoja vakuutusten ottamiselle. Myös Ifin Viipuri on sitä mieltä, että kotivakuutuksen kohdalla käytäntöjen päivittämistä on syytä harkita. Hänen mukaansa yhtiössä selvitetään parhaillaan, miten malleista saataisiin joustavampia.

Samoilla linjoilla on niin ikään LähiTapiolan Ekholm. Hänen mukaansa asiaa pitää tarkastella uudesta vinkkelistä.

– En kannata pakollisia maksuja. Hyvä vaihtoehto voisi olla juuri vapaaehtoisuuteen perustuva etukäteismaksu.

Mattilan mukaan jatkossa on toiveita ratkaisusta, jossa kotivakuutus sisältyisi vuokra-asuntoon ja maksettaisiin vuokran yhteydessä.

Lue seuraavaksi