Posti vähentää Oulussa 47 työntekijää

Työntekijöiden vähentämisen taustalla on varhaisjakelun siirtyminen pois Postilta. Kaleva alkaa jakaa Helsingin Sanomia lokakuussa.

Kotimaa
Kuvassa mies jakaa postia.
Minna Mustonen / Yle

Postin varhaisjakelua koskevat yhteistoimintaneuvottelut Oulussa ovat päättyneet. Neuvottelujen kohderyhmään kuului 47 henkilöä ja vähennystarve oli sama neuvottelujen päättyessä.

Vähennyksistä arviolta 15 pystytään hoitamaan vapaaehtoisin ratkaisuin, kuten esimerkiksi Postin Uusi polku -ohjelman avulla.

Posti käynnisti neuvottelut heinäkuun alussa, koska Sanoma irtisanoi kesäkuussa Postin varhaisjakelun postinumeroalueilla 90100, 90400, 90500 ja 90650 OULU. Samalla Helsingin Sanomat teki sopimuksen varhaisjakelusta Kalevan kanssa ja siirsi sen Kalevan hoidettavaksi.

Taustalla lehtitalojen talousahdinko

Muutoksen taustalla on lehtiyhtiöiden taloudellinen ahdinko. Sanomalehtien tilaus- ja jakelumäärien vähenevät jatkuvasti ja jakelun yksikkökustannukset kasvavat. Tämän vuoksi sanomalehtien jakeluun ja jakelukustannuksiin etsitään uudenlaisia ratkaisuja.

Helsingin Sanomien varhaisjakelu päättyy Postin hoitamana Oulussa 3.10.2016. Jakelu jatkuu siihen asti normaalisti.

Neuvottelut eivät koskeneet alueen perusjakelu-, kuljetus-, terminaali- ja lajittelutehtävissä työskenteleviä henkilöitä.