Porin Lammin tuulipuistosta päätös sittenkin vasta ensi valtuustokaudella?

Porin Lammin alueelle tuulipuistoa suunnittelevat yhtiöt ovat saaneet kaupungilta vuodenvaihteeseen saakka aikaa tehdä lisäselvityksiä ennen kaavakäsittelyä. Tuulivoimayhtiö Satawindin toimitusjohtaja sanoo, että selvityksiä aletaan tehdä heti, mutta vuodenvaihteeseen mennessä ei välttämättä synny tuloksia ja koko kaavapäätös voi lykkääntyä pitkällekin.

tuulienergia
Tuulivoimala puolipilvistä taivasta vasten.
Arvo Vuorela / Yle

Porin Lammin kiistelty tuulivoimakaavoitus voi lykkääntyä vaalien yli. Näin voi päätellä toisen tuulipuistoa suunnittelevan yhtiön Satawindin toimitusjohtajan Jussi Kokkilan näkemyksistä.

Porin kaupunginhallitus päätti keskeyttää Ahlaisten Lammin tuulivoimakaavan valmistelun Satawindin ja toisen tuulivoimayhtiön A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n pyynnöstä. Yhtiöillä on oikeus keskeyttää valmistelu kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Aikarajaan lisäaikaa?

Yhtiöt haluavat valmistelulle lisäaikaa tuulivoimatariffia ja -teknologiaa koskevien lisäselvitysten takia. Kaupunginhallitus vaatii, että tuulipuistoa suunnittelevat yhtiöt tekevät kaavoituksen jatkosta päätöksen vuodenvaihteeseen mennessä.

Satawindin toimitusjohtaja Kokkila sanoo, että yhtiöt tekevät parhaansa saadakseen valmistelun kannalta oleelliset asiat selville vuodenvaihteeseen mennessä. Jos se ei onnistu, Kokkilan mukaan on todennäköistä, että yhtiöt pyytävät valmistelulle vielä uutta lisäaikaa.

Kaava uudelleen näytille?

Jos lisäselvitykset johtavat muutoksiin tuulipuistosuunnitelmissa, se tarkoittaa käytännössä myös kaavoituksen pitkittymistä. Muutosten takia kaavaa jouduttaneen muuttamaan ja kaava joudutaan laittamaan virallisesti uudelleen nähtäväksi.

Sitten, kun asiat selviävät, pitää käydä asian etenemisestä keskustelua kaupungin virkamiesten kanssa.

Satawindin toimitusjohtaja Jussi Kokkila

– Sitten, kun asiat selviävät, pitää käydä asian etenemisestä keskustelua kaupungin virkamiesten kanssa, Kokkila sanoo.

Jussi Kokkila sanoo, että tuulivoimayhtiöiden haluamat tarkistukset ovat välttämättömiä. Hänen mukaansa Ahlström ja Satawind eivät ole pohtineet lykkäystä pyytäessään sitä, että nykyinen kaupunginvaltuusto on ollut nihkeä tuulivoimarakentamiselle. Taustalla on hänen mukaansa epävarmuus tuulivoimatariffista ja teknologian nopea kehitys.

Uuden valtuuston käsittelyyn?

Jos Lammin tuulipuiston kaavoitus lykkääntyy, se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuulivoimakaavasta valtuustossa tehtävä ratkaisu voi lykkääntyä vuoden 2017 kuntavaalien yli. Tämä taas voi muuttaa merkittävästi tuulivoiman kannatusta valtuustossa, mikä parantaa kaavan läpimenon mahdollisuuksia.

Nykyisessä valtuustossa kaava tuskin menee läpi, koska myös kaupunginhallitus esitti jo sen hylkäämistä ja valtuusto on ollut tuulivoimarakentamiselle hyvin nihkeä.

Satawindin toimitusjohtaja Jussi Kokkila korostaa, että Lammin kaavavalmisteluun on käytetty paljon aikaa ja rahaa. Hän sanoo toivovansa, että poliitikot olisivat tuulivoimapäätöksiä tehdessään pitkäjänteisiä.

Porin kaupunginvaltuuston päätös kieltää tuulivoimaloiden kaavoitus alle kahden kilometrin säteelle asutuksesta tuli tällä valtuustokaudella yllätyksenä monelle, sillä kaupunki on aiemmin suhtautunut myönteisesti tuulivoiman rakentamiseen.