Korkein hallinto-oikeus: Parkkifirmojen pysäköintimaksut verollisiksi

Yksityisten parkkifirmojen pitää jatkossa maksaa arvonlisäveroa saamistaan pysäköintimaksuista. Korkein hallinto-oikeus päätti asian viime viikon perjantaina.

talous
Pysäköintisakko tuulilasissa
Marjut Suomi / Yle

Yksityinen pysäköintivalvontafirma tekee sopimuksen kiinteistön omistajan kanssa alueen parkkivalvonnasta. Yritys ei saa kiinteistön omistajalta rahaa palveluistaan.

Sen sijaan pysäköintifirma saa pitää itsellään autoilijoiden maksamat valvontamaksut. Pitääkö yksityisen parkkifirman maksaa tuloistaan arvonlisäveroa?

Kyllä pitää. Korkein hallinto-oikeus antoi viime viikon perjantaina ennakkopäätöksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan yksityisten parkkifirmojen saamat valvontamaksut ovat arvonlisäveron alaista tuloa.

– Yhtiön on suoritettava arvonlisäveroa yhtiön kiinteistön omistajan kanssa solmimansa sopimuksen perusteella saamistaan valvontamaksuista, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan.

Pitkään jatkunut kiista

Kiista valvontamaksujen arvonlisäverollisuudesta on jatkunut eri oikeusportaissa pitkään. Kiista lähti liikkeelle yksityisen parkkifirman ja verottajan välillä elokuussa 2014. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaneen yrityksen nimi ei käy ilmi.

Parkkifirman mukaan valvontamaksuissa on kyse sopimussakosta – tai vahingonkorvauksen tyyppisestä maksusta, jotka on perinteisesti katsottu verottomiksi. Eikä veroa pitäisi firman mukaan mätkäistä tässäkään tapauksessa, koska se ei saa euroakaan kiinteistön omistajalta suorittamastaan valvonnasta.

Pohjois-Suomen yritysverotoimisto päätti kuitenkin toisin elokuussa 2014. Sen mukaan yrityksen pitää suorittaa arvonlisäveroa myymästään pysäköintivalvonnasta ja siitä saadusta vastikkeesta eli valvontamaksuista.

Yritys valitti asiasta hallinto-oikeuteen, koska sille ei omien sanojensa mukaan makseta valvontapalvelustaan vastiketta, jonka perusteella vero määräytyy. Yrityksen mukaan on myös erikoista, että se joutuu maksamaan arvonlisäveroa kolmansien osapuolten eli autoilijoiden sopimusrikkomuksista.

Hallinto-oikeus hylkäsi yrityksen valituksen. Oikeus sanoi, että yrityksen ja kiinteistön omistajan välillä on palvelusopimus, jota koskee arvonlisäverokohtelu. Tämän sopimuksen myötä tulevat tulot ovat yhtiölle veronalaisia.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi

Parkkifirma ei jättänyt asian käsittelyä tähän. Se pyysi ja sai luvan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan yritys kiinnitti huomiota, ettei valvontamaksun maksaja maksa saamastaan palvelusta, eikä hän tee sitä myöskään kiinteistön omistajan puolesta.

Yhtiö myös korostaa valituksessaan, että sillä on oikeus mutta ei velvollisuus jakaa kielletystä pysäköinnistä valvontamaksuja. Täten kyse ei ole vastikkeellisesta palvelusta kiinteistön omistajalle.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Se päätöksessään kiinnittää hallinto-oikeuden tavoin huomiota kiinteistön omistajan ja yrityksen väliseen sopimukseen, jonka perusteella yritys tosiasiallisesti kerää maksuja autoilijoilta.

Päätöksen perusteella yksityiset pysäköintifirmat joutuvat jatkossa maksamaan esimerkiksi 40 euron valvontamaksusta noin kahdeksan euron verran arvonlisäveroja.